شماره پرونده چیست ؟

شماره پرونده یا CASE NUMBER شامل عدد و حروفی است که وضعیت پرونده شمارا مشخص میکند. مثلا کیس2022AS00001212 بیان گر این است که این کیس برای سال 2022 است و از آسیا انتخاب شده است. عدد 1212 نشاندهنده این است که این کیس 1212 امین درخواستی است که به صورت اتفاقی توسط کامپیوتر انتخاب شده.

تمامی کیس ها پشت سر هم هستند. مثلا کیس 1 از ایران و کیس 2 از عراق و کیس 3 از افغانستان و کیس 4 و 5 و 6 میتواند از ایران و به همین ترتیب از آسیا انتخاب میشوند و به ترتیب همین شماره به مصاحبه میروند.

شماره کیس مثل شماره کارت بانکیست. میتوانید به دیگران بدهید (توصیه میشود حدودی ذکر شود) اما تاریخ تولد مثل رمز دوم همان کارت است. اگر شخصی شماره کیس شمارا داشته باشد هیچ کاری با پرونده شما نمیتواند انجام دهد مگر اینکه تاریخ تولد دقیق شما و نام کامل شما را نیز بداند. در این صورت انگار کارت بانکی و رمز دوم در اختیار دارد.

در حفظ اطلاعاتتان کوشا باشید.

+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0