شهروندان آمریکا برای کدام یک از اعضا خانواده خود می توانند درخواست ویزای مهاجرتی کنند و زمان تقریبی انتظار برای دریافت گرین کارت به شرح زیر است:
– همسر (حدودا 18 ماه)
– فرزند مجرد زیر ۲۱ سال در صورتی که فرزند طبق قانون شهروند آمریکا محسوب نشود (حدودا یک سال)
– فرزند مجرد بالای ۲۱ سال (حدودا 8 سال)
– پدر و مادر (حدودا 18 ماه)
– فرزند متاهل بالای ۲۱ سال (حدودا 14 سال)
– خواهر یا برادر (حدودا 14 سال)
– نامزد (حدودا یک سال)

برای همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال این افراد هم ویزا صادر خواهد شد به شرط آنکه در زمانی که طبق ویزابولتن نوبت رسیدگی به پرونده فرد فرا می رسد، فرزندان هنوز زیر ۲۱ سال باشند و مقررات قانون CSPA را رعایت نمایند. از طرفی، برای نامزد اگر از ازدواج قبلی دارای فرزند زیر ۲۱ سال باشد، برای فرزند وی هم ویزا صادر خواهد شد.

به‌عنوان مثال، سایر بستگان مانند دائی، عمو، عمه، خاله و فرزندان آن‌ها امکان درخواست ویزای مهاجرتی از طریق شهروندان آمریکا را ندارند.