موضوع آدرس یکی از مهمترین مواردی است که همیشه در نامه نگاری های بین المللی یا در ثبت نام های اینترنتی نظیر فرم های دانشگاهی و همچنین ثبت نام های لاتاری گرین کارت آمریکا یا مقادیر سایر وب سایت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار آدرس انگلیسی باید به این ترتیب نوشته شود:

نام و نام خانوادگی؛ شماره واحد؛ طبقه؛ شماره پلاک، نام کوچه؛ کد پستی؛ نام شهر، استان و کشور

در انتها هم باید آدرس پستی و شماره تلفن نوشته شوند (در بعضی موارد فیلدهای جداگانه ای برای کد پستی، کشور و شهر وجود دارد).

گاهی اوقات در هنگام نوشتن آدرس به انگلیسی شماره تلفن هم لازم می شود. نحوه نوشتن شماره تلفن هم مهم است که می توان به دو روش آن را نوشت.

قبل از نوشتن شماره تلفن باید کد ایران نوشته شود، یا می توانید آن را به صورت 0098 بنویسید و یا اینکه علامت بعلاوه (+) را جایگزین 00 کنید که در این صورت به صورت 98+ نوشته می شود. علاوه براین اولین رقم کد شهر شماره تلفن ، یعنی 0، نباید نوشته شود. با این تفاسیر، روش صحیح نوشتن یک شماره تلفن به یکی از صورت های زیر می باشد:

00982112345678

982112345678+

  • Address line 1 و Address line 2 : آدرس پستی خود را بنویسید .
  • City / Town : نام شهر خود را بنویسید .
  • District/County/Province/State : نام استان خود را در آن بننویسید .
  • Postal code/Zip Code : کد پستی خود را بنویسید .
  • Country : کشور محل سکونت خود را از منو باز شو انتخاب کنید .

چند نکته مهم دیگر در خصوص نوشتن آدرس در انگلیسی:

1- نوشتن آدرس در زبان انگلیسی برعکس فارسی است، یعنی آدرس از نام شروع و به کشور ختم می شود. ترتیب آن به صورت زیر است:
نام شخص – واحد – پلاک – کوچه – خیابان – منطقه – نام شهر – نام کشور
2- در نوشتن اسامی خاص و عبارات دقت شود. این اسامی ترجمه نمی شود، برای مثال عبارت برج سفید را به صورت white towerترجمه نمی کنند بلکه به صورت Borje Sefidنوشته خواهد شد.
3- شماره تلفن و کدپستی نیز در انتهای آدرس قید می شود. برای مثال یک شماره تلفن در تهران به این صورت نوشته می شود 00982188374068 در این نمونه کد ایران با 00 و یا + مشخص می شود و پس از آن کد شهر بدون 0 ذکر می گردد.
4- در هنگام وارد نمودن آدرس در فرم ها، در برخی موارد نام کشور، شهر، شهرستان و کد پستی در کادرهای مجزایی تعبیه شده است. همچنین در برخی موارد آدرس به دو بخش Address Line 1 و Address Line 2 تقسیم شده است که در گزینه 1 قسمت اصلی آدرس و در گزینه 2، ادامه آدرس آورده می شود.
5- برای نوشتن آدرس به زبان انگلیسی از مخفف های عبارات نظیر St, Ave, Sq, …استفاده می شود و از نوشتن عبارت کامل Street, Avenue, Square, … خودداری می گردد. همچنین پس از تمامی اسامی مخفف نقطه گذاشته می شود.
6- برای نام کشور، تمامی آن با حروف بزرگ نوشته می شود.
7- حرف اول تمامی اسامی خاص و مخفف شده با حروف بزرگ نوشته می شود.
8- در خصوص کاما و نقطه دقت شود که کاما یا ویرگول به آخرین حرف کلمه چسبیده است و پس از آن با یک فاصله، کلمه بعدی آورده می شود. نقطه هم به آخرین حرف از آخرین کلمه خواهد چسبید.

  • به یاد داشته باشید که در آدرس، اسامی خاص را نباید ترجمه کرد. مثلا شهید باهنر باید به شکل Shahid Bahonar نوشته شود.
  • خیلی اوقات مثلا در فرم برخی از سایت ها فیلد هایی تحت عنوان Address Line 1 و Address Line 2 دیده می شود که این به دلیل آدرس های طولانی است؛ اگر شما در فیلد Address Line 1 فضای کافی برای نوشتن آدرس خود نداشته باشید ادامه آن را باید در Address Line 2 بنویسید.
  • هنگام نوشتن آدرس به انگلیسی در خیلی از موارد شکل اختصاری اسامی باید بکار برود. برای مثال شکل اختصاری st باید به جای Street بکار برده شود (رایج ترین و کاربردی ترین این اختصارات در قسمت واژگان مربوطه آمده اند).
  • به طور کلی حرف اول اسامی خاص (کشورها، استان ها، شهر ها…) و شکل های اختصاری باید با حروف بزرگ نوشته شود.

در نگارش آدرس به انگلیسی باید توجه داشت، ترجمه اسامی خاص و عبارات کار صحیحی نیست و کلمات را حتماً به فینگلیش بنویسید. به عنوان مثال اگر اسم کوچه ای شهید آذری می باشد باید به صورت Shahid Azari نوشته شود و کلمه شهید را نباید ترجمه کرد و به صورت Martyr نوشت! در این قسمت به کلماتی که معمولاً در نوشتن آدرس ها کاربرد دارند، اشاره می کنیم، البته کلماتی مثل اعداد ترتیبی و یا جهات اصلی و غیره را نیز نباید فراموش کرد.

عناوین فارسی و معادل انگلیسی

پلاک = No / واحد = Unit / طبقه = Floor /  طبقه همکف = Ground Floor / بلوک = Block

ساختمان = Bldg / مجتمع، مجموعه = Complex / برج = Tower / مجتمع مسکونی = Residential Complex / شهرک = Town

خیابان کوچک (فرعی) = St / خیابان بزرگ (اصلی)  = Ave / بلوار = Blvd یا Blv / میدان = Sq

شماره یا عدد خیابان، کوچه، پلاک، واحد و طبقه ساختمان = ۱st ، ۲nd ، ۳rd ، ۴th (از شماره ۴ تا ۱۰ با حروف th می باشد) و به همین ترتیب در دهگان بالاتر نیز می باشد، مثال: (۱۱st ، ۳۲nd ، ۶۳rd ، ۷۸th ، ۹۰th)

کوچه =  Alley / کوچه یا خیابان متری = Meter / کوی (محله، برزن): Quarter / بن بست = Dead End

بزرگراه (اتوبان) = Highway / آزادراه (بزرگراه بدون عوارض) = Freeway / تندراه = Expressway / جاده = Rd / چهار راه = Cross / تقاطع، سه راه = Junc

غربی = West / شرقی = East / شمالی = North / جنوبی = South

سمت راست = Right Side / سمت چپ = Left Side / پایین تر از = Lower of / بالاتر از = Above of / داخل = Inside

بعد از = After / قبل از (نرسیده) = Before  / ابتدای = First of / انتهای = End of / روبروی = In Front of / پشت = Behind the

بین = Between / فاز = Phase / جنب (نزدیک) = Near / نبش = Corner / سطر = Row / ستون = Column

روستا = Village / شهر = City / استان = Province / کشور = Country

شهرک صنعتی = Industrial Estate / ورودی برج یا ساختمان = Entrance

تالار = Hall / پاساژ = Passage / مرکز خرید = Mall یا Shopping Center / بانک = Bank

خروجی خیابان تا اتوبان = Exit / ورودی خیابان تا اتوبان = Interchange

منطقه = District / کد پستی = P.O BOX / آدرس (نشانی) = Address یا Addr

تلفن = Phone / تلفن همراه (موبایل) = Cellphone / فکس (فاکس) = Fax

کلمات کاربردی در خصوص نوشتن آدرس:

واحد: Unit
طبقه: Floor
شماره (پلاک): No
کوچه: Alley
خیابان: St
محله(کوی): Quarter
بلوار: Blv
خیابون فرعی: Stop Street
میدان: Sq
بزرگراه: Free Way – High Way = Hwy
بعد از: After
قبل از: Before
جاده: Rd
خیابان بزرگ: Ave
روبروی: in front of
جنب(نزدیک): Near
گوشه: at the corner of
نبش: Next to the
طبقه اول: First Floor
طبقه همکف: Ground Floor
ابتدای: First of
انتهای: End of
بن بست: Dead End
ساختمان: Building
سه راهی: Junction
چهارراه: Crossroad
تقاطع: Intersection
ورودی: Entrance
فلکه (چهارراه فلکه اى ،دورزننده ،غیرمستقیم): roundabout
مجتمع مسکونی: residential complex
بن بست: dead end
میدان: Sq
بلوار : Blvd
منطقه: District
چهار راه: Cross
جاده: Rd
قبل از: before
بعد از: after
بین: between
نبش: Corner
کد پستی: POB
خیابان بزرگ :Ave
ساختمان: Bldg
شرقی: E
غربي: W
شمالی: N
جنوبی: S
شمال شرقی: NE
شمال غربی: NW
جنوب شرقی: SE
جنوب غربی: SW
روبروی: in front of
کشور: Country
استان: Province
شهر: City
شهرک: Town
جنب: close to
مرکز: Ctr
طبقه اول: first floor
طبقه همکف: ground floor
شماره تلفن داخلی: Ext
آزادراه: Fwy
بزرگراه: Hwy
ساختمان: building
مجتمع مسکونی: Residential complex
آپارتمان: Apt
ALLEY Alley
ARC   Arcade
AVE   Avenue  (but we’ve also seen Australia Post using “AV” or “Av”.)
BVD   Boulevard
CL    Close
CRES  Crescent
CT    Court
DR    Drive
ESP   Esplanade
GR    Grove
HWY   Highway
LANE  Lane
PDE   Parade
PL    Place
RD    Road
SQ    Square
ST    Street
TCE   Terrace

 Abbreviations for “Building/Complex Sub Unit”

APT   Apartment
FY    Factory
F     Flat
MB    Marine Berth
OFF   Office
RM    Room
SHED  Shed
SHOP  Shop
SITE  Site
SE    Suite
U     Unit
VLLA  Villa
WE    Warehouse

Abbreviations for Floor/Level

B     Basement
FL    Floor
G     Gound Level
L     Level
LG    Lower Ground Floor
M     Mezzanine
UG    Upper Ground Floor

مثال به فارسی

مثال ۱: بزرگراه همت ، خیابان انقلاب(اصلی) ، میدان آزادی ، خیابان کارگرجنوبی(اصلی) ، خیابان مرتضی نژاد (فرعی) ، بلوارنوری ، کوچه یاس ۱۵ ، پلاک ۸۱

مثال ۲: تهرانپارس- خیابان حجر بن عدی- بعد از چهار راه تیر انداز- خیابان ۱۶۰ غربی- پلاک ۱۲ – واحد۵

معادل آدرس به انگلیسی

معادل مثال ۱:

No 81, Yas15st Alley, Noori Blvd, Mortezanejad St, South Kargar Ave, Azadi Sq, Enghelab Ave, Hemmat Highway

معادل مثال ۲:

۵th Unit, No 12, West 160st, after Tirandaz Cross, Hojr ebne oday Ave, Tehran Pars

چند مثال دیگر:

مثال ١: شهرك غرب – بلوار خوردين – خيابان توحيد ٣ – پلاك ١ – طبقه ٤

4th Floor, No. 1, Tohid 3 St., Khovardin Blvd., Shahak Gharb, Tehran, 1466997383, IRAN

مثال2: تهرانپارس – خیابان نوروزی – بعد از چهار راه تیرانداز – خیابان 160 غربی – پلاک 12 – واحد 5

Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross, Hojr ebne oday Ave, Tehran Pars

مثال 3: خیابان ولیعصر، خیابان یاسری، روبروی پارک یاس، کوچه چهارم، پلاک 18، طبقه 2، واحد 5

Unit 5, Floor 3, No 18, 4th Alley, in front of Yas Park, Yaseri Ave, Valiasr Ave

مثال 4: یوسف آباد – خ سید جمال الدین اسدآبادی – خ 25 پ 51 طبقه 3 واحد 7

Unit 7, Floor3, No 51, 25st St, Jamalodin Asad Abadi Av, Yusef Abad

مثال 5: بلوار توحید ، نرسیده به خیابان غدیر ، کوچه ی شاهد ، ساختمان نگار ، طبقه 2 ، واحد 12

Unit 12 – Flat 2 – Negar Bldg – Shahed Alley – Before Ghadir St – Tohid Blvd

بیان شفاهی آدرس:

برای بیان شفاهی آدرس نیز ممکن است از عبارت زیر استفاده گردد.

الف- پرسیدن آدرس به صورت شفاهی:

چطور می تونم به خیابان اصلی برسیم؟

How do I get to Main Street

نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟

Where is the closest gas station?

می تونید به من بگید که مرکز موبایل کجاست؟

Can you tell me where the Mobile Centeris?

دنبال خیابان دوازدهم هستم

I’m looking for 12th Street.

آیا شما اهل این طرفا هستی؟

Are you from around here?

ب- آدرس دادن به صورت شفاهی:

ساده ترین راه/ سریع ترین راه/ بهترین راه این است که …

The easiest/ quickest/ best way is to…

به سمت (راست، چپ، پاییت، بالا) بروید

Go + direction (right, left, down, up, through)

جاده (نام جاده) را بگیرید و …

take + road name

به راست/ چپ بپیچید

turn + right/left

بهترین راه این است که به سمت راست در بلوار پارک بپیچید.

The easiest way is to go right on Park Avenue.

سریع ترین راه این است که خیابان شماره 1 را بگیرد و ادامه دهید.

The quickest way is to takeRoad Number 1.

جاده شماره 1 را 10 دقیقه ادامه دهید.

Stay onRoute 1 for about ten minutes.

وقتی به … رسیدید به … بروید

when you get to…go…

پیاده حدودا 10 دقیقه راه هست.

It’s about a five minute walk.

با اتوبوس حدودا 20 دقیقه راه هست.

It’s about a twenty minute bus ride.

وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های دولتی

Political Government Organizations
Parliament مجلس

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0