به این نکته توجه کنید که سفارت‌ها مختلف این فرم را در قالب‌های متفاوتی برای شما جهت تکمیل ارسال می‌کنند اما اطلاعات خواسته شده از شما یکی است و تنها در ظاهر متفاوت است پس به دستورالعملی که جهت ارسال فرم از سمت سفارت دریافت میکنید دقت کنید.

این فرم شامل 9 بخش اصلی است که هرکدام از این بخش‌های باید اطلاعات خواسته شده را بنویسید. این 9 بخش شامل موارد زیر است:

دستورالعمل‌های کلی (General Instructions)
اطلاعات شخصی (Personal Information)
گذرنامه و تاریخچه سفر (Passport and Travel History)
خویشاوند (Relatives)
خویشاوند – ادامه (Relatives – Continued)
آدرس و اطلاعات تماس (Address and contact information)
شبکه‌های اجتماعی (Social Media)
سوابق شغلی (Employment history)
بخش مربوط به افسر سفارت (For use by United States …)

تکمیل تمامی بخش‌های ذکر شده به‌صورت دقیق الزامی است و درصورتی‌که اطلاعاتی اشتباه در این فرم وارد کنید و افسر کنسولگری آمریکا تشخیص به‌اشتباه بودن اطلاعات دهد آن را رد خواهد کرد.

سؤالات و اطلاعات خواسته شده در فرم DS-5535 حتماً باید به‌صورت انگلیسی وارد شود. همچنین لازم است به این نکته توجه کنید که سفارت‌ها مختلف این فرم را در قالب‌های متفاوتی برای شما جهت تکمیل ارسال می‌کنند اما اطلاعات خواسته شده از شما یکی است و تنها در ظاهر متفاوت است.

اطلاعات شخصی (Personal Information)

در این بخش از شما 4 اطلاعات شخصی از شما می‌خواهد که به شرح زیر است:

نام خانوادگی (Surname)؛ در این بخش نام خانوادگی خود را ازروی پاسپورت و به‌صورت انگلیسی وارد کنید.

نام (Given Name)؛ در این بخش نیز باید نام خود را ازروی پاسپورت و به‌صورت انگلیسی وارد کنید

تاریخ تولد (Date of Birth)؛ تاریخ تولد خود را به میلادی بنویسید.

نوع و طبقه‌بندی ویزا (Visa Type/Classification)؛ باتوجه‌به روشی که می‌خواهید به آمریکا مهاجرت کنید باید ویزای خود را بنویسید؛ به‌عنوان‌مثال افرادی که لاتاری برنده شدند باید این قسمت را Diversity Visa بنویسند.

گذرنامه و تاریخچه سفر (Passport and Travel History)

در این قسمت از شما سؤال شده که آیا در 15 سال اخیر به مکان‌های خارج از کشور خود سفر کردید یا خیر؟ اگر در 15 سال گذشته با هر هدفی به هر کشور سفر کردید باید گزینه Yes انتخاب و جزئیات سفر خود را در فضای موجود در زیر سؤال بنویسید؛ اطلاعاتی که باید در مورد سفر خود بنویسید شامل شهر و مکان‌ها بازدید شده، تاریخ سفر، منبع هزینه‌های انجام شده و مدت‌زمان سفرتان است. چنان چه در طول 15 سال اخیر نیز به هیچ کشوری سفر نگردید می‌توانید گزینه No انتخاب و چیزی در زیر سؤال ننویسید.

در قسمت بعدی این بخش، از شما سؤال شده که آیا به‌غیراز پاسپورت ارائه شده برای ویزای خود تا به حال پاسپورت دیگری نیز داشته اید؟ اگر به غیر پاسپورتی که با آن ثبت‌نام لاتاری یا دخواست ویزا انجام دادید، پاسپورت دیگری تا به حال داشته اید باید گزینه Yes را انتخاب کنید و اطلاعات پاسپورت را که شامل کشور صادرکننده (Country of Issuance) و شماره پاسپورت (Passport Number) است، در جدول زیر سؤال به تفکیک وارد کنید. درصورتی‌که به غیر پاسپورت فعلی خود پاسپورت دیگری ندارید می‌توانید گزینه No را انتخاب نموده و جدول زیر سؤال را نیز خالی بگذارید.

خویشاوند (Relatives) / خویشاوند – ادامه (Relatives – Continued)

این بخش شامل سه قسمت است که باید در قسمت اول اطلاعات خواهر و برادرهایتان، در قسمت دوم اطلاعات بچه‌هایتان و در قسمت سوم اطلاعات همسرانتان را یادداشت کنید. برای هر قسمت باید به ترتیب اطلاعات نام خانوادگی (Surname)، نام (Given Name) و تاریخ تولد (Date of Birth) را وارد کنید. به این نکته توجه داشته باشید که برای هر قسمت، اطلاعات افرادی را که فوت کردند نیز باید نوشته شود.

آدرس و اطلاعات تماس (Address and contact information)

این بخش نیز شامل سه قسمت آدرس، شماره‌تلفن و ایمیل است که هرکدام از این قسمت‌ها را به‌اختصار توضیح خواهیم داد.

قسمت اطلاعات آدرس؛ این قسمت دو ستون تکراری دارد که در هر ستون باید اطلاعات مکان‌هایی را که طی سال اخیر در آن اقامت داشتید، وارد نمایید. اگر طی این 15 سال بیش از دو مکان اقامت داشتید باید مکان‌های دیگر را در برگه‌ای جدا نوشته و آن را ضمیمه فرم DS-5535 کنید. اطلاعات که از شما خواسته شامل تاریخ شروع اقامت، آدرس محل اقامت، شهر، استان و کشور محل اقامت و همچنین کد پستی محل اقامتتان است.

قسمت اطلاعت تماس؛ در این قسمت تمامی شماره‌های همراه و ثابتی که در 5 سال گذشته در اختیار و به نام شما بود را باید وارد کنید.

قسمت اطلاعات ایمیل؛ در این قسمت تمامی ایمیل‌های شخصی، کاری و… که در این 5 سال در اختیار شما بوده را وارد کنید.

شبکه‌های اجتماعی (Social Media)

در این بخش باید اطلاعات تمام فعالیت‌های خود را در تمامی شبکه‌های اجتماعی که در 5 سال گذشته داشتید، وارد کنید. این بخش شامل دو ستون است که در ستون اول باید آدرس اصلی شبکه اجتماعی (Social Media Platform) و در ستون دوم نام کاربری خود را در آن شبکه اجتماعی (Social Media Identifier) وارد نمایید.

سوابق شغلی (Employment history)

در این بخش باید اطلاعات مکان‌هایی را که در 15 سال اخیر در آن ها مشغول به کار بودید، وارد کنید. این بخش شامل دو ستون است که در هرکدام می‌توانید اطلاعات مجزا از جاهایی که مشغول به کار بودید را وارد کنید؛ اگر در طی این 15 سال بیش از دو مکان کار کردید می‌توانید آن‌ها را در برگه‌ای جداگانه یادداشت و آن‌ها را ضمیمه فرم DS-5535 کنید. اطلاعاتی که در این بخش از شما می‌خواهد شامل نام کارفرما، تاریخ شروع کار، آدرس محل کار، شهر، استان و کشور محل کار و کد پستی محل کار، تلفن ثابت محل کار، عنوان شغلی و توضیحات مربوط به شغلتان است.
در قسمت انتهایی این بخش به این مسئله اشاره نموده که اطلاعات شما ممکن در اختیار سازمان‌های دولتی آمریکا جهت پیشبرد قوانین مهاجرتی قرار بگیرد. همچنین ذکر شده که شما با ارسال فرم DS-5535 تأیید می‌کنید تمامی اطلاعات این فرم را با صداقت کامل و بدون اشتباه پر کردید و درصورتی‌که خلاف آن ثابت شود، شما پیگرد قانونی خواهید شد و از خاک آمریکا اخراج می‌شوید.

در آخر نیز باید در قسمت امضای متقاضی (Applicant’s Signature)، نام کامل خود را درج و در بخش تاریخ (Date)، تاریخ تکمیل فرم را یادداشت کنید.

بخش مربوط به افسر سفارت (For use by United States …)

این بخش توسط افسر سفارت پس از تأیید شما تکمیل می‌شود. در بخش به شما یک شماره فرم DS-5535 تعلق می‌گیرد و برای پیگیری‌های بیشتر به سازمان‌های بررسی کننده مربوطه در آمریکا ارسال می‌شود.

اموزش تکمیل فرم DS-5535
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0