ناجیت چیست؟

ناجیت NAJIT مخفف انجمن ملی مترجمین قضایی کشور آمریکا است و عملکردی شبیه کانون مترجمین رسمی قوه قضاییه ایران دارد. وظیفه این سازمان، ارائه آموزش متداوم به مترجمین عضو این سازمان است.

مهر ناجیت چیست؟

افرادی که به عضویت سازمان ناجیت آمریکا در آمده اند میتوانند از مهر ناجیت در ترجمه رسمی مدارک استفاده کنند. مهر ناجیت باید نام و شماره عضویت مترجم و همچنین، تاریخ انقضاء عضویت مترجم را نشان دهد و روی سربرگ ترجمه رسمی الصاق شود.

دقت داشته باشید که سربرگ ترجمه ناجیت باید همان سربرگ ترجمه رسمی باشد. در واقع، تنها تفاوت ترجمه رسمی با ترجمه ناجیت، اضافه شدن مهر ناجیت به مهر مترجم رسمی است.

در حال حاضر، ترجمه های رسمی با مهر ناجیت قابل ارائه به تمامی مراجع ذیربط در کل کشور آمریکا و همچنین تمامی ایالتهای کانادا به غیر از ایالت کبک هستند.

فایده مهر ناجیت چیست؟

الصاق مهر ناجیت به ترجمه رسمی مدارک، اعتبار ترجمه رسمی را صرفا برای ارائه به کشورهای آمریکا و کانادا بیشتر میکند. در واقع ترجمه های رسمی مدارک برای آمریکا و کانادا که به مهر ناجیت ممهور شده اند، نیازی به تاییدات دولتی در ایران نخواهند داشت.

البته همانطور که در بالا اشاره شد، ایالت کبک از این قاعده مستثنی است و مدارک ترجمه شده برای ارائه به این ایالت معمولا باید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تائید شوند.

ترجمه ناجیت چقدر زمان میبرد؟

زمان لازم برای انجام ترجمه نسبت به حجم مدارک متغیر است ولی از آنجا که ترجمه ناجیت نیازی به تایید مدارک توسط دادگستری ندارد، امکان دریافت مدارک ترجمه شده حتی در روز سفارش ترجمه وجود دارد.

آیا ترجمه ناجیت نیازی به مدارک اضافه دارد؟

برای انجام ترجمه ناجیت فقط نیاز به ارائه اصل مدارک فارسی برای انجام ترجمه است و نیاز به مدرک دیگری نیست.

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0