ماجرای بونافاید از لاتاری گرین کارت سال 2017 آغاز شد. به طور کلی طبیعی هست که سفارت های آمریکا از متقاضی چیزی را بخواهند که قبلا در هیچ جایی اعلام نشده است. بعد از حکم سابق ترامپ درباره ممنوعیت سفر ایرانیان، دادگاه های آمریکا این حکم را مغایر با قانون ملیت و مهاجرت شناختند و بونافاید را به عنوان معافیت برای این حکم اعلام کردند.

بونافاید همان اثبات رابطه با یک نهاد در آمریکا بود که به پذیرش دانشگاه یا پیشنهاد شغلی و رابطه خانوادگی محدود شد. بعد از مدتی پیشنهاد های شغلی به قرارداد های شغلی تغییر کرد و پذیرش دانشگاه بسته به دانشگاه و مقطع و رشته مورد قبول قرار می‌گرفت. در بازه ای از زمان رابطه خانوادگی محدود به افراد درجه یک بود و در بازه ای از زمان حتی پسر خاله و دختر دایی هم مورد قبول بودند و به طور کلی رفتار سفارت های آمریکا نیز با یکدیگر در این مورد متفاوت بوده است.

در حال حاضر که این مقاله نگاشته می‌شود، دیگر نیازی به بونافاید نیست و همانطور که گفتیم فرمان بن ترامپ درباره مهاجرین ایرانی به صورت کامل لغو شده است.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0