مخفف روزهای هفته به همراه تلفظ آنها:

مخففمخففنام روزهای هفته
 Mo. Mon. Monday
 Tu. Tue. Tuesday
 We. Wed. Wednesday
 Th.Thu. Thursday
 Fr. Fri. Friday
 Sa. Sat. Saturday
 Su. Sun. Sunday

برای برخی از ایام هفته ممکن است با مخفف های دیگری نیز برخورد کنید. مثلا برای Tuesday از Tues. نیز استفاده می شود، یا برای Thursday از Thur. یا Thurs. نیز استفاده می شود. در این پست سعی کرده ایم برای هر روز دو مورد از متداول ترین کلمات مخفف را انتخاب کنیم.