در حوزه مهاجرت و شهروندی آمریکا، چندین سازمان و اداره با مسئولیت‌های مختلف وجود دارد که عبارتند از:

1- سازمان ملی امنیت اجتماعی (Social Security Administration): این سازمان مسئول ثبت نام و اعطای کارت سوشیال سکیوریتی برای شهروندان آمریکایی و مهاجران با اقامت قانونی است. کارت سوشیال سکیوریتی یک شناسه ملی است که برای همه شهروندان آمریکایی و بعضی از مهاجران به صورت بیمه اجتماعی صادر می‌شود. این کارت شامل شماره 9 رقمی است که به صورت شناسایی فرد برای ارائه به مراکز مختلف، از جمله کارفرما، بانک و کارگزاران مالی در آمریکا و همچنین در ادارات مختلف دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2- سازمان مهاجرت و گذرنامه آمریکا (USCIS): این سازمان تابع دپارتمان امور داخلی آمریکا بوده و مسئول پذیرش و تجزیه و تحلیل درخواست‌های مهاجرتی و اقامتی به آمریکا است. این سازمان نیز مسئول مصوبات مربوط به public charge، پذیرش پناهنده ها، بررسی مدارک اقامتی و پرونده های مهاجرتی و تصمیم گیری در مورد آن ها است.

3- سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (Customs and Border Protection): این سازمان در زمینه حفاظت از مرزهای آمریکایی و اجرای قوانین مربوط به مهاجرت در مرزها فعالیت می‌کند. گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به عنوان یک سازمان امنیتی از مهاجرین غیرقانونی، مسافران غیرمجاز، بار و مواد ممنوعه و ویروس‌ها و بیماری‌ها را به مرزهای آمریکا جلوگیری می‌کند.

4- سازمان حمایت از پناهندگان ملی (Office of Refugee Resettlement): این سازمان مسئول مدیریت و پشتیبانی از پناهندگان و مهاجرانی است که به دنبال گریز از وضعیت‌های خشونت‌آمیز، محرومیت و تهدید به جان به آمریکا سفر می‌کنند. در این راستا، سازمان حمایت از پناهندگان ملی برنامه‌هایی برای پذیرش و پرورش و بازسازی افراد بیومراسبیز در آمریکا اجرا می‌کند.

5- دپارتمان امور داخلی آمریکا (Department of Homeland Security): این دپارتمان مسئول تحقیق و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی در مورد کشور، شهروندان و مهاجران آمریکایی است. علاوه بر این، دپارتمان امور داخلی آمریکا تحت نظارت داخلی پلیس، مدیریت هواپیما، مراقبت از ازدحام و ترافیک و کنترل مواد مخدر و سلاح‌های غیرقانونی نیز فعالیت می‌کند.

به طور کلی، این سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کنند تا روند مهاجرت و قانونی سازی آن را بهتر و پایدارتر کنند.