ایالات متحده آمریکا America of States United (و به اختصار (USA: کشوري در آمریکاي شمالی، و به پایتختی شهر واشنگتن ديسی است. آمریکا سومین کشور پرجمعیت و چهارمین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادي و گوناگونی مردم، متنوعترین کشور جهان شناخته میشود.
نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوري فدرال بنیان نهاده شدهاست. این کشور در سال 1776 میلادي (1155 ه.خ.)، در پی اعلام استقلال و اتحاد 13 مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت.
کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه است. این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترك اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعهاي از جزیرهها، ناحیهها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکندهاند.
این کشور با نامهاي دیگري مانند ایالات متحده امریکا، (امریکا یا آمریکا) ایالات متحده، اتازونی (برگرفته از واژه فرانسويUnis-États ، به معناي ایالتهاي متحد) و ینگه دنیا نیز خوانده میشود.
کشور آمریکا داراي زبان رسمی خاصی نیست ولی در عمل انگلیسی آمریکایی نقش زبان رسمی این کشور را دارد. مساحت کل آمریکا 630.826.9 کیلومتر مربع و جمعیت آن 000.660.307) برآورد سال 2009 (است. واحد پول آمریکا دلار آمریکا ($)(USD(و پیش شماره تلفن آن 001 است.
ایالات متحده آمریکا عضو قرارداد تجارت آزاد آمریکاي شمالی (نفتا)، عضو سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و عضو گروه هشت است. آمریکا همچنین از اعضاي دائمی شوراي امنیت سازمان ملل متحد – که داراي حق وتو هستند – می باشد.
پرچم آمریکا پرچم رسمی فدرال ایالات متحده آمریکا است .این پرچم از زمان طرح خود اول بار در سال 1775 تا به امروز 26 مرتبه تغییر و تحول پیدا کرده تا به شکل فعلی خود رسیده است .این پرچم امروزه 13 باند سفید و قرمز دارد و پنجاه ستاره. 13 باند نشان 13 مستعمرهاي است که اول بار علیه بریتانیا قیام نموده و منجر به استقلال آمریکا شدند. 50 ستاره سفید نشان 50 ایالتی است که امروزه عضو ایالات متحده آمریکا میباشند .هر یک از 50 ایالات متحده خود بطور جداگانه پرچم رسمی ایالت خود را نیز دارند.
نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا (States United the of Seal Great (نشانیست که با آن مدارك و اسناد رسمی این کشور جنبه رسمیت پیدا میکند. این نشان اول بار در سال 1782 بکار رفت .بر روي این نشان عقاب سرسفیدي دیده میشود که در چنگال هاي سمت چپ خود 13 تیر و در چنگالهاي سمت راست خود یک شاخه زیتون را نگاه داشته است.

منبع: parsbook

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0