سالانه تعداد بسیاری از متقاضیان مهاجرت به ایالات متحده امریکا به دنبال روش هایی برای  گرفتن اقامت دائم ایالات متحده آمریکا هستند. پیشنهاد ما برای شما روش های مهاجرتی EB-1 و EB-2 است که ممکن است واجد شرایط این برنامه نیز باشید.

EB1 چیست؟

این روش مهاجرتی یکی از زیر مجموعه های روش کلی Employment Base می باشد که در این روش افرادی که بتوانند توانایی خارق العاده خود را در زمینه های علمی ، ورزشی ، هنری ، تحقیقاتی ، اختراعات مدیریت و مهندسی به اثبات برسانند می توانند برای خود و افراد خانواده گرین کارت آمریکا را دریافت کنند.

این روش به 3 دسته از افراد مشروحه زیر تعلق خواهد گرفت:

1.افراد با توانائیهای خارق العاده :
این دسته به ورزشکاران ملی با دارا بودن مقامهای جهانی ، هنرمندان بنام و معروف در سطح جهانی ، افراد شناخته شده در سطوح بین المللی مانند برندگان جوایز نوبل و مخترعان با اختراعات ثبت شده در رده جهانی تعلق میگیرد.
یکی از مزایای این دسته از متقاضیان این است که متقاضیان نیازی به دریافت مجوز از وزارت کار نداشته و به عبارت دیگر برای دریافت گرین کارت نیازی به معرفی کارفرما برای دریافت گرین کارت ندارند.

2. اساتید و محققین خارق العاده:
این دسته به اساتید و محققینی تعلق میگیرد که در تحقیقات علمی خود به موفقیتی خارق العاده نائل گردیده و یا اینکه در زمینه تدریس علوم ،یکی از اساتید معروف و برتر با حداقل 3 سال سابقه میباشند.
این گروه از متقاضیان برای ادامه تحقیقات و یا تدریس در دانشگاهها به اسپانسر نیاز داشته لکن اخذ مجوز وزارت کار ضرورتی نخواهد داشت.

3. افراد با تجربه مدیریت در سطوح بین المللی :
این دسته به مدیران بلند پایه با تجربه مدیریت در کمپانی های بزرگ دنیا و در سطوح بالای بین المللی تعلق میگیرد.
این دسته از متقاضیان باید بتوانند توانائیهای خارق العاده خود را در زمینه مدیریت کمپانیهای بین المللی و در سطوح بسیار بالا با حداقل 3 سال سابقه کار خارج از ایران به اثبات رسانند.
برای این گروه از متقاضیان مجوز وزارت کار نیازی نداشته لکن دارا بودن کارفرما ضروری خواهد بود.

مراحل انجام کار:
1- در اولین مرحله کمپانی OKVisa اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی مینمایند. ( از طریق ایمیل و یا مکالمه تلفنی)
2- در این مرحله مدارک جمع آوری شده برای بررسی به تیم وکلا ارائه و جهت اعلام نظر در نوبت قرار خواهد گرفت.
3- پس از اعلام نظر وکیل در مورد قابل طرح و پیگیری بودن و یا نبودن پرونده در اداره مهاجرت ، مراتب نیز به متقاضی اعلام خواهد شد.
4- در صورت موافقت متقاضی قرارداد مربوطه برایشان ارسال و پس از امضا ، مشاورین مربوطه در جهت تکمیل پرونده و جمع آوری مدارک لازم با متقاضی در تماس خواهند بود.
5- وکیل مهاجرتی پس از تکمیل تمامی مراحل مربوطه اقدام به ارسال پرونده به USCIS خواهد نمود .
6- در طول مدت زمان بررسی بر روی پرونده ،متقاضی در جریان تمامی مراحل قرارگرفته و پس از دریافت نتیجه از USCIS مراتب به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
7- در صورت قبولی در این مرحله پرونده متقاضی از طریق اداره مهاجرت به NVC ارسال خواهد شد تا مراحل بعدی که نهایتا اخذ ویزای ورود به آمریکا و ثبت آن در گذرنامه است به انجام برسد.
این پروسه در حال حاضر بین 8 تا 10 ماه بطول خواهد انجامید که ممکن است به هر دلیلی تغییر یابد.

EB2 چیست؟

این روش مهاجرتی نیز یکی از زیر مجموعه های روش کلی Employment Base میباشد و در این روش مهاجرتی افراد با توانائیهای فوق العاده و یا تحصیلات دانشگاهی میتوانند در صورت احراز تمامی شرایط لازم اقدام به دریافت گرین کارت کشور آمریکا نمایند.
به طور کلی 2 دسته از افراد میتوانند برای EB2 اقدام نمایند:
1-کارفرمائی معتبر و اخذ مجوز وزارت کار آمریکا نیاز دارند.
2- افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس با بیش از 5 سال تجربه مستقیم در زمینه تحصیلاتشان میباشند. این افراد به معرفی کارفرمائی معتبر ،کسب مجوز از وزارت کار نیاز دارند .

توانائی استثنائی (exceptional ability)
توانائی استثنائی به معنی دارا بودن تخصص قابل توجهی است که ورای توانائی افراد عادی در زمینه علوم ، هنر و یا امور بازرگانی باشد.
متقاضیانی که از این روش برای دریافت گرین کارت کشور آمریکا استفاده مینمایند باید بتوانند حداقل 3 مورد از موارد زیر را با استفاده از مدارک قانونی به اثبات برسانند :

– مدرک رسمی از موسسه ، دانشکده و یا دانشگاه که نشاندهنده توانائی فوق العاده متقاضی باشد.
– مدارک مبتنی بر اثبات دارا بودن حداقل 10 سال تجربه تمام وقت در زمینه شغلی خود.
– دارا بودن پروانه و یا مجوز فعالیت حرفه ای و یا دارا بودن گواهی نامه حرفه ای و یا شغلی.
– ارائه مدارکی دال بر حکم دریافت حقوق و یا سایر مزایا که نشاندهنده توانائی استثنائی متقاضی باشد.
– عضویت در یک انجمن حرفه ای در زمینه مورد نظر.
– مدارکی دال بر اثبات این مهم که متقاضی بین همکاران – مقامات دولتی – متخصصین و افراد حرفه ای و یا سازمانهای تجاری دارای توانائی استثنائی و شناخته شده باشد .
به طور کلی متقاضیان دریافت گرین کارت آمریکا از طریق EB2 باید بتوانند با استفاده از مدارک ارائه شده به USCI نشان دهند که ورود ایشان به خاک کشور آمریکا برای این کشور مفید خواهد بود.
مدارکی مانند:
ارائه نامه از طرف کارفرمای فعلی و یا کارفرمای معتبری که قصد اسپانسر نمودن متقاضی و یا افرادی که در حرفه او بکار اشتغال دارند و سایر گواهی هائی که بیانگر مفید بودن کار و در جهت منافع ملت و کشور آمریکا خواهد بود و همچنین گواهی افرادی که با شرح جزئیات طرحها و اینکه چگونه در آینده برای کشور آمریکا مفید واقع خواهند شد.

مراحل انجام کار:
1- در اولین مرحله کمپانی OKVisa اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی مینمایند. ( از طریق ایمیل و یا مکالمه تلفنی)
2- در این مرحله مدارک جمع آوری شده برای بررسی به تیم وکلا ارائه و جهت اعلام نظر در نوبت قرار خواهد گرفت.
3- پس از اعلام نظر وکیل در مورد قابل طرح و پیگیری بودن و یا نبودن پرونده در اداره مهاجرت ، مراتب نیز به متقاضی اعلام خواهد شد.
4- در صورت موافقت متقاضی قرارداد مربوطه برایشان ارسال و پس از امضا ، مشاورین مربوطه در جهت تکمیل پرونده و جمع آوری مدارک لازم با متقاضی در تماس خواهند بود.
5- وکیل مهاجرتی پس از تکمیل تمامی مراحل مربوطه اقدام به ارسال پرونده به USCIS خواهد نمود .
6- در صورت قبولی در این مرحله پرونده متقاضی از طریق اداره مهاجرت به NVC ارسال خواهد شد تا مراحل بعدی که نهایتا اخذ ویزای ورود به آمریکا و ثبت آن در گذرنامه است به انجام برسد
7- در طول مدت زمان بررسی بر روی پرونده ،متقاضی در جریان تمامی مراحل قرارگرفته و پس از دریافت نتیجه از USCIS مراتب به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
8- در صورت قبولی در این مرحله پرونده متقاضی از طریق اداره مهاجرت به NVC ارسال خواهد شد تا مراحل بعدی که نهایتا اخذ ویزای ورود به آمریکا و ثبت آن در گذرنامه است به انجام برسد.

NIW چیست؟

National Interest Waiver ) NIW ) بمعنای معافیت متقاضیان EB2 از معرفی کارفرما به دولت آمریکا است مشروط بر اینکه با ارائه مدارکی قوی به USCIS ثابت نمایند که دریافت گرین کارت و ورود متقاضی به آمریکا برای تمامی افراد این کشور مفید بوده و یا اینکه متقاضی می تواند با انجام و تکمیل تحقیقات خود به طور مثال جهشی عظیم از لحاظ علمی ایجاد نماید که در صورت پذیرش آن دیگر نیازی به معرفی کارفرمای معتبر و دریافت مجوز از وزارت کار نخواهد بود.

متقاضیان روش مهاجرتی EB2 که می خواهند از طریق NIW و بدون معرفی کارفرما گرین کارت دریافت نمایند باید بتوانند موارد ذیل را به USCIS اثبات نمایند:

– متقاضی در زمینه ای که دارای توانائی فوق العاده است مشغول به کار خواهد شد.
– شغل و یا تحقیقات متقاضی در نهایت باعث سود رسانی به جامعه آمریکا خواهد بود
– متقاضی میتواند در رده ای بالاتر از یک فرد آمریکائی که در همان رشته مشغول به کار است کار نموده و از این طریق نیازهای جامعه آمریکا را در آن زمینه برطرف نماید.

معمولا اثبات نکته سوم دارای مشکلات و ظرافتهای بسیار پیچیده ای است که اثبات آن نیازمند ارائه مدارک بسیار به USCIS میباشد . به طور حتم شما برای دریافت گرین کارت خود از هریک از روشهای EB1 و یا EB2 به وکیل با تجربه و مسلط به قوانین پیچیده USCIS نیاز خواهید داشت.

چه کسانی همراه فرد موفق به اخذ ویزا خواهند شد:
برای همسر و فرزندان مجرد زیر 21سال متقاضی در صورت تأیید سفارت نیز ویزا صادر خواهد شد.