پس از اینکه جواب لاتاری اعلام شد برندگان لاتاری در اولین قدم می‌بایست به تکمیل فرم DS-260 اقدام کنند. مهلت پر كردن فرم DS-260 تا زمان کارنت شدن کیس نامبر شما است، در منابعی به این اشاره شده که برای پر کردن فرم DS-260 حدوداً 15 ماه فرصت است اما این به طور کامل اشتباه است. بدون تکمیل و ارسال فرم DS-260 به هیچ عنوان دعوت به مصاحبه لاتاری امکان پذیر نیست. پیشنهاد ما این است که بدون توجه به مواردی مانند مهلت پر کردن فرم DS-260 و کیس نامبر، پس از اینکه متوجه شدید برنده لاتاری هستید اقدام به تکمیل و ثبت نهایی این فرم کنید تا پس از کارنت شدن یا به جریان افتادن کیس نامبرتان، دعوت به مصاحبه شوید.

سوالات متداول

سوال: چه زمانی باید DS-260 را پر کنم؟

پس از اطلاع از قبولی در لاتاری به سایت سیس CEAC به نشانی https://ceac.state.gov مراجعه کنید، اطلاعات شما و اعضای خانواده‌تان که واجد شرایط مهاجرت با شما هستند بایستی در فرم DS-260 ثبت شده باشند.

آیا ds 260 تاریخ انقضا دارد؟

فرم DS-260 هرگز منقضی نمی‌شود مگر اینکه شما در مصاحبه حاضر نشوید و یا مصاحبه را مجدداً برنامه ریزی کنید.

پردازش DS-260 چقدر طول می کشد؟ چقدر طول میکشه تا جواب فرم 260 لاتاری بیاد؟

در منابعی بیان شده که ممکن است پردازش فرم ds 260 از 6 تا 12 ماه زمان ببرد، در صورتی که هیچ مشکلی در مدارک ارائه شده توسط شما وجود نداشته باشد، زمان پردازش کوتاه تر خواهد بود. میتوانید برای بررسی وضعیت کیس از مطلب تیپ بندی استفاده کنید.

مرحله یا قدم بعدی پس از تکمیل فرم DS-260 چیست؟

پس از تکمیل فرم DS-260 بایستی مدارک مدنی و معتبر خود و کسانی که همراه شما به آمریکا مهاجرت می‌کنند را جمع آوری کنید و واکسیناسیون را آغاز کنید. انجام این مراحل هزینه و زمان بر است و هیچ تضمینی برای دعوت شدن شما به مصاحبه وجود ندارد.

هزینه DS-260 چقدر است؟

هزینه تکمیل فرم DS-260 رایگان است. همه کسانی که فرم DS-260 را پر می‌کنند.

آیا می توانیم دوباره فرم DS-260 را پر کنیم؟

در صورت آنلاک بله، پس از ثبت فرم DS-260 می‌توانید آن را آنلاک کنید و دوباره پر و ریسابمیت کنید ولی این کار نیازمند زمان است و مسائلی به همراه دارد.

+1
113
+1
158
+1
30
+1
25
+1
2
+1
1
+1
0