افزودن عضو جدید به کیس (همسر یا فرزند مجرد زیر 21 سال)

برای افزودن عضو جدید به کیس، در صفحه اصلی فرم DS-260 روی عبارت Add Applicant بالای لیست اعضا کلیک کنید.

در صفحه باز شده، در قسمت Relationship to Principal Applicant، نسبت عضو جدید به عضو اصلی را انتخاب کنید:

SPOUSE همسر
CHILD فرزند

در قسمت Surname، نام خانوادگی و در قسمت Given Name نام و میان‌نام عضو جدید را وارد کنید.
همچنین به ترتیب جنسیت، تاریخ تولد و کشور محل تولد عضو جدید را در قسمت‌های Gender و Date of Birth و Country of Birth وارد کنید.

برای ثبت عضو جدید روی Submit و در صورت انصراف روی Cancel کلیک کنید.

* هشدار:
 این عملیات غیر قابل بازگشت است یعنی در صورت افزودن عضو جدید، امکان حذف آن از لیست اعضا وجود ندارد و در صورت نیاز باید با KCC یا سفارت هماهنگ شوید که احتمالا انها هم حذف نخواهند کرد.

حذف عضو از کیس

همانطور که در هشدار بالا اشاره شد، حذف عضو به راحتی افزودن عضو نمی‌باشد ولی در صورت نیاز می‌توانید به این شکل اقدام کنید:

1. ترجیحاً از تکمیل فرم عضوی را که قرار است حذف شود، خودداری کرده و آن فرم را در هر مرحله‌ای که هست، به همان شکل رها کنید.

2. اگر عضو مورد نظر، همسر فعلی یا فرزند مجرد زیر 21 سال شما می‌باشد، نام او را در فرم متقاضی اصلی وارد کرده و سوال Is your spouse/child immigrating to the U.S. with you? برای عضوی که قرار است نباشد، No بزنید.
* در صورت طلاق یا فوت عضو مورد نظر، نیازی به وارد کردن نام عضو به عنوان همسر فعلی یا فرزند در فرم متقاضی اصلی نیست.
* همچنین در صورتی که عضوی را به اشتباه از طریق Add Applicant به کیس اضافه کردید (عضو تکراری یا غیر واقعی) آن را در فرم متقاضی اصلی وارد نکنید.

3. موضوع را از طریق ایمیل به KCC (قبل از دریافت تاریخ مصاحبه) یا به سفارت (بعد از دریافت تاریخ مصاحبه) اطلاع دهید.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0