این مرحله از پروسه لاتاری حذف شده، برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به این مقاله

کلیک کنید؛ نمونه ایمیل KCC جهت درخواست مدارک برای برندگان 2021

Congratulations on your selection for the 2021 Diversity Visa program!

Please read this email and carefully follow the instructions listed in order to have your application processed as quickly as possible.

You should review the list of required documents for processing below and send those to KCC to review as part of your application package, along with completing your DS-260. You will only be scheduled for interview at an overseas consular post after you have completed your DS-260 and submitted all documents required for your case and your visa rank number has become current.

All documents should be submitted as attachments to your email to ensure they are properly received. We ask that you use the following method to name and attach your files:

· Your DV case number;
· The full name of the applicant whose document you scanned; and
· The document name or form number.

For example:
2021AF00938653_John_Doe_Passport.pdf
2021AF00938653_Jane_Doe_Birth_Certificate.pdf

Use your case number as the subject of the email. The maximum email size is 30MB. If the total size of your attachments is larger than 30MB, send multiple emails using your case number as the subject of each email. Please send your documents for KCC review only after you have collected all of the required documents for yourself and all accompanying family members. Send documents only to the [email protected] email address.
Documents photographed or scanned with a mobile phone are acceptable, but every document must be fully legible. Illegible or incomplete documents must be re-submitted and will delay processing of your case.

All documents not in English, or in the official language of the country in which the application for a visa is being made, must be accompanied by certified translations. The translation must include a statement signed by the translator that states that the translation is accurate and the translator is competent to translate.

IMPORTANT NOTE: Do not mail any documents to KCC. Any documents sent to KCC will not be processed and will be destroyed.
REQUIRED DOCUMENTS

You and each family member immigrating with you to the United States should collect the civil documents that are required to support your visa application.

Passport Biographic Page: You and each family member immigrating with you must submit a photocopy of the biographic data page of a currently valid passport. The biographic data page is the page with your photograph, name, date, and place of birth.

If the passport used by the principal applicant to enter the DV program differs from the one currently being submitted, you should also include a photocopy of the principal applicant’s passport listed on the DV entry with a written explanation for the change to KCC. The Department of State’s regulations provide for three limited exemptions from the passport requirement. These three exemptions include: individuals who are stateless; nationals of a Communist-controlled country who are unable to obtain a passport from the government of the Communist-controlled country; and beneficiaries of an individual waiver approved by the Secretary of Homeland Security and the Secretary of State, pursuant to 22 CFR 42.2(g)(2). If you selected one of these exemptions on your DV entry, you should provide an explanation of your qualifications for the exemption you requested.

Birth Certificate: You and each family member immigrating with you must submit a scan of an original birth certificate or certified copy.

Marriage Certificate: If you are married, you should submit a scan of your original marriage certificate or a certified copy. Submitting this document now, if applicable, could help to expedite visa processing; if you do not provide this document now, you may be asked to provide this at your visa interview.

Marriage Termination Documentation: If you were previously married, you should submit scanned evidence of the termination of EVERY prior marriage you have had. Your scanned evidence must be of an original or certified copy of one of the following documents: FINAL legal divorce decree, death certificate, or annulment papers. Submitting this document now, if applicable, could help to expedite visa processing; if you do not provide this document now, you may be asked to provide this at your visa interview.

Military Records: If you served in the military of any country, you must submit a scanned copy of your military record.
Police Certificates: If you are 16 years of age or older, you must submit a scanned copy of a police certificate from all countries you have lived in using below criteria:

لیست مدارک درخواستی KCC و نحوه نام‌گذاری مدارک برای هر فرد به صورت جداگانه بر اساس فرمت جدید ایمیل درخواست مدارک

⚠️ مدارک زیر، علاوه بر متقاضی اصلی، برای هر کدام از همراهان متقاضی ویزا نیز باید ارسال گردد.
⚠️ دوستانی که قبلاً مدارک را با فرمت قبلی ارسال کرده‌اند و توسط KCC تأیید شده است، نیازی به ارسال مجدد مدارک ندارند.
⚠️ تا زمانی که از KCC ایمیل درخواست مدارک دریافت نکرده اید و مدارکتان را به kcc ارسال نکنید و تا زمانی که بکگراند چک و DQ نشوید، کیس شما به سفارت منتقل نمیشود و دعوت به مصاحبه نمیشوید. کمی صبر کنید تا ایمیل درخواست مدارک را از kcc دریافت کنید.
⚠️ مدارک به این ایمیل ارسال بشه: [email protected]
⚠️ ایمیل درخواست مدارک پس از کارنت شدن پرونده ارسال می شود برای در جریان قرار گرفتن در مورد اینکه در هر ماه تا چه شماره ای کارنت شده به ویزا بولتن های بلای سایت را در ۱۵ ام هر ماه میلادی چک کنید. پیشنهاد میکنم آموزش استفاده از ویزا بولتن را مطالعه کنید.
⚠️ اگر بعد از کارنتی کیستان، 260 ds را تکمیل و ارسال کنید با اینکار پرونده شما در یک تاریخ بعد به DQ تبدیل می شود، پس در واقع DQ (با توجه به ظرفیت سفارت)، در ماه آینده برنامه ریزی شده است.

نکته : عجله در مورد ایمیل مدارک و وقت سفارت نیاز نیست. در بهترین حالت از مهر به بعد شروع می شود و یک ماه بعد از کارنت شدن تازه وقت سفارت داده می شود.

1️⃣ اسکن رنگی صفحه بیوگرافیک (صفحه مشخصات) پاسپورت:
2020AS00001234_FirstName_LastName_Passport.pdf

2️⃣ اسکن رنگی تمام صفحات شناسنامه (یا کپی برابر اصل) + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Birth_Certificate.pdf

3️⃣ [فقط برای افراد متأهل] اسکن رنگی تمام صفحات سند ازدواج (یا کپی برابر اصل) + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Marriage_Certificate.pdf

4️⃣ در صورت وجود ازدواج‌های قبلی، برای هر مورد، یکی از مدارک زیر ارائه شود:

▫️ اسکن رنگی حکم یا سند طلاق قطعی (یا کپی برابر اصل) + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Divorce_Decree.pdf

▫️ اسکن رنگی سند فوت همسر قبلی (یا کپی برابر اصل) + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Death_Certificate.pdf

▫️ اسکن رنگی حکم ابطال ازدواج (یا کپی برابر اصل) + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Marriage_Annulment.pdf

5️⃣ برای آقایان فاقد معافیت تحصیلی، یکی از مدارک زیر ارائه شود:

▫️ اسکن رنگی پشت و روی کارت پایان خدمت + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Military_Card.pdf

▫️ اسکن رنگی پشت و روی کارت معافیت + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Military_Exemption_Card.pdf

🔺 در صورت دارا بودن سابقه نظامی (در هر کشوری)، غیر از خدمت اجباری ایران، مدارک مربوطه نیز باید ارسال گردد.

6️⃣ گواهی پلیس فقط در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر:

🔹 شهروندان غیر ایرانی که بعد از 16 سالگی، به مدت بیش از 6 ماه در کشور تابعیت خود اقامت داشتند، باید گواهی پلیس از آن کشور ارائه کنند.

🔹 افرادی که در حال حاضر در کشوری غیر از ایران اقامت می‌کنند و بعد از 16 سالگی، به مدت بیش از 6 ماه در این کشور اقامت داشتند، باید گواهی پلیس از این کشور ارائه کنند.

🔹 افرادی که بعد از 16 سالگی، به مدت بیش از 12 ماه در کشوری غیر از ایران اقامت داشتند، باید گواهی پلیس از آن کشور ارائه کنند.

🔹 افرادی که به هر علتی در کشوری بازداشت شده‌اند، باید گواهی پلیس از آن کشور ارائه کنند.

▫️ اسکن رنگی گواهی پلیس + اسکن ترجمه برای گواهی غیرانگلیسی: 2020AS00001234_FirstName_LastName_Police_Certificate.pdf

7️⃣ حکم دادگاه (یا کپی برابر اصل) در صورت بازداشت و یا حبس + اسکن کامل ترجمه (همراه با کپی پیوست ترجمه):
2020AS00001234_FirstName_LastName_Court_Record.pdf
2020AS00001234_FirstName_LastName_Prison_Record.pdf

⚠️ بجای 2020AS00001234 کیس نامبر و همینطور بجای FirstName و LastName، نام و نام خانوادگی خود را قرار دهید.

⚠️ برای ارسال مدارک در سابجکت کیس نامبر را با صفرها وارد نمائید.

⚠️ در صورتی که به دلایلی قادر به تهیه مدارک لازم نمی‌باشید، باید علت آن را توضیح دهید.

⚠️ دقت کنید در ایمیل ارسال مدارک شما (برای سال جدید) ممکن است موارد جدید و بروزرسانی هایی اعمال شده باشد پس منبع را راهنمای طریقه نام گذاری مدارک KCC قرار دهید و از این مقاله به عنوان مطلب تکمیلی یا اموزشی استفاده کنید.

بعد از ارسال مدارک ایمیلی برای شما ارسال میشود مبنی بر اینکه اطلاعات شما دریافت شد:

The Kentucky Consular Center (KCC) has received your email and is currently processing your documents. This email address, [email protected], is only used for applicants to provide the Kentucky Consular Center (KCC) with documents required to continue processing Diversity Visa applications. [email protected] does not respond to inquiries. If you have any Diversity Visa related questions, please email [email protected] with your case number, complete name, and date of birth, as entered on your original entry.
Document processing generally takes 3-6 weeks. Please give us time to complete that process before sending questions about your application.

نکته های ترجمه مدارک:

روی خود ترجمه تاریخ انقضا نداره پس الکی نگرانی برای خودتون درست نکنید. ترجمه مدارک تا زمانی که مدرک اصلی تغییر نکنه دارای اعتبارن. ترجمه مدارکی هم که دارای تاریخ هستن مثل گواهی اشتغال به کار تا تاریخ مدرک اصلی دارای اعتبارن. بیشتر: جزئیات ترجمه مدارک

نکته‌های که برای ارسال مدارک باید رعایت بشه

موضوع ایمیل: (Subject)
کیس نامبر همراه با صفرهای قبلش مثلا اگه کیس نامبر شما 5000 هست موضوع ایمیل میشه: 2022AS00005000
در بدنه ایمیل باید حتما و حتما:
۱- نام و نام خانوادگی کامل
۲- تاریخ تولد
۳- کیس نامبر همراه با صفرهای قبلش وارد بشه
برای نام گذاری:
۱- صفرهای قبل کیس نامبر وارد بشه
۲- حتما از آندرلاین استفاده کنید _ نه فاصله –
۳- بین اسم‌تون نباید فاصله باشه فقط آندرلاین _
۴- فرمت فایل‌ها باید pdf باشد.
۵- اول عکس اصلی مدارک + دوم ترجمه مدارک به همراه پیوست که کپی برابر با اصل مدارک باشه
۶- عکس‌‌ها کراپ شده باشد.
اگه دو تا پاسپورت دارید:
یعنی یکی زمان ثبت نام لاتاری و دیگری زمان پر کردن فرم ds-260 ، هر دو تا پاسپورت باید وارد بشه
که بعد از فرمت نام گذاری پاسپورتی که لاتاری ثبت نام کردید آخر اسمش میزارید Old_Passport
پاسپورتی که باهاش فرم ds-260 پر کردید آخر اسمش میزارید New_Passport
لازم به ذکره که هر دو تا پاسپورت رو زمان مصاحبه لازم دارید.
کلیه مدارک میبایست جداگانه و تک تک برای هر فرد با فایل Pdf اسکن شده و نامگذاری بشود.
در زمان ارسال مدارک باید مدارک کیس اصلی و زیر مجموعه ها را در یک ایمیل attach کرد اگر حجم ایمیل بیشتر از ۳۰ مگابایت بشه باید در دو تا پارت ایمیل‌ها ارسال بشه.
در موضوع و سابجکت هر ایمیل شماره کیس نامبر به ترتیب 202xAs0000xxxx و اگر مدارک شما بیش از یک ایمیل میباشد حتما بعد از کیس نامبر قید شود قسمت اول یا part1. اگر از دو یا چند ایمیل پشت سر هم استفاده کردید حتما در موضوع ایمیل کیس نامبر و کلمه part2 الی 3 را قید کنید.
پس از رسیدن به سن شانزده سال اگر بالای 6 ماه در کشور جز ایران زندگی کردید یا زندگی می‌کنید باید از اون کشور نامه سوء پیشنه بگیرید.
سند دریافت شده از مترجم را میبایست از صفحه اول و یا همان کاور تا آخرین صفحه که کپی فارسی مهر برابر اصل خورده مدارک میباشد را اسکن کنید از دخل و تصرف و حذف صفحات مدرک ترجمه جدا خوداری کنید.

سو پیشینه از ایران

برای ایرانی‌ها سوء پیشنه لازم نیست.

چند نمونه نامه ارسال مدارک به KCC

Case Number: کیس نامبر
Name: نام و نام خانوادگی کامل
Date Of Birth: M/D/Y
Country Of Birth: تاریخ تولد
Confirmation Number: کدی که باهاش قبولی لاتاری چک می‌کنید با ۲۰۲۱ شروع میشه
Passport No: شماره پاسپورت
Date Of Issue: تاریخ صدور پاسپورت
Date Of Expiry: تاریخ انقضاء پاسپورت
Dear Sirs,
Following your email regarding the required documents for further processing, please kindly find attached my documents.
Best Regards

و برای کسانی که دوتا پاسپورت دارن:

Case Number: کیس نامبر
Name: نام و نام خانوادگی
Date Of Birth: M/D/Y
Country Of Birth: کشور محل تولد
Confirmation Number: کدی که باهاش قبولی لاتاری چک می‌کنید با ۲۰۲۱ شروع میشه
Passport No: مشخصات پاسپورت جدید
Date Of Issue: تاریخ صدور پاسپورت
Date Of Expiry: تاریخ انقضاء پاسپورت
I participated in the initial registration for the 2021 lottery with passport number شماره سریال پاسپورت قدیم and entered the same passport number شماره سریال پاسپورت جدید in the DS260 form.
When requesting the submission of documents, due to the extension of the validity of the old passport, I sent my new passport file with the number شماره سریال پاسپورت جدید along with the image of the old passport.
In the interview, I will present my old and new passports to the US Embassy
Best Regards

توجه :

برای هر ایمیل که به kcc ارسال میشود باید حتما موارد زیر زکر شود؛
۱- کیس نامبر
۲- نام و نام خانوادگی
۳- تاریخ تولد
نحوه تاریخ تولد MM/DD/YY سال/روز/ماه
مثال ؛ 07/27/1980
اگر این گزینه‌ها در بدنه ایمیل نباشد پاسخی از سمت kcc نمی‌گیرید.

همچنین میتوانید آموزش نامگذاری مدارک و نحوه آماده سازی و ارسال در وبسایت بریت سایمون را مطالعه نمائید.

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0