ویزاکاری

✅ در مرحله اول کارفرما میبایست با درج آگهی در روزنامه و یا رسانه معتبر جهت استخدام نیروی کار شرایط خودش را اعلام بکند.

? بعد از نشر آگهی و مراجعه متقاضیان و انجام مصاحبه توسط مدیر قسمت اداری شرکت و رد تمامی درخواست‌های داخلی شرکت مجاز به جذب نیروی کار خارج از امریکا میباشد.

✅ شهروند خارجی متقاضی کار رزومه خود را برای مدیر منابع انسانی شرکت استخدام کننده ارسال و نسبت به انجام مصاحبه اقدام می‌نامید.

✳️ بعد از ثبت مصاحبه و قبول شرایط مستخدم و طرف آمریکایی تمام مدارک به اداره کار امریکا ارسال خواهد شد.

✅ بعد از تایید وزارت کار پرونده به اداره مهاجرت ارسال می‌شود.

✳️ بعد از تایید اداره مهاجرت پرونده به nvc جهت تکمیل مدارک و وقت دهی سفارت ارسال می‌شود و مصاحبه در سفارت انتخابی.

✅ این پروسه ممکن هست بیش از ۳ سال طول بکشد.

اصول الزامی ویزا کار

1️⃣ پذیرش حداقل نرخ دستمزد کار ایالتی

2️⃣ موافقت اداره کار ایالتی با استخدام نیروی کار توسط شرکت مورد نظر

3️⃣ عدم وجود هر گونه متقاضی شغل مورد نظر در داخل خاک امریکا

4️⃣ ارتباط مستقیم کار مورد نظر با سابقه کاری و تخصص فرد در کشور زادگاه خود

❗️موارد فوق صرفا اطلاعات عمومی بوده نه موارد قانونی و حقوقی صرفا شرح بخشی از پروسه ویزا کار امریکا میباشد.