نامه شماره دوم یا همان نامه ی دعوت به مصاحبه که کمی قبل از مصاحبه جایگزین نامه ی اعلام قبولی شما در سایت CEAC می شود.

زمان چک کردن نامه دوم سفارت

پس از برنده شدن در لاتاری باید منتظر به جریان افتادن پرونده تان در اداره کنسولگری وزارت امور خارجه آمریکا باشید. این موضوع بسته به شماره کیس شما ممکن است یک ماه تا یک سال زمان ببرد.

جایگزینی نامه دوم اداره کنسولگری وزارت امور خارجه آمریکا به معنای اعطای وقت سفارت به یک برنده لاتاری است.

توجه داشته باشید معمولا از طریق ایمیل شما از دعوتتان مطلع خواهید شد. ممکن است در مواردی ایمیل ارسال نشود! شما باید به سال ثبت نام لاتاری مراجعه کنید. این نامه دقیقا در همان صفحه ای جایگزین میشود که شما در آنجا برنده شدن لاتاری را دیده اید. شخصا باید این صفحه را کنترل نمایید. ممکن است نامه دوم شما کمی با تاخیر قرار بگیرد.

نحوه چک کردن نامه دعوت به مصاحبه

  • به آدرس https://www.dvprogram.state.gov بروید.
  • گزینه Continue را کلیک نمایید. پس از وارد کردن کانفرمیشن نامبر 16 رقمی که بعد از ثبت نام اولیه دریافت نمودید و نام خانوادگی و سال تولد برنده اصلی و کد کپچا گزینه Submit را کلیک نمایید تا صفحه برنده شدنتان باز شود.
  • در صورتی که وقت مصاحبه شما اعلام شده باشد در پایین صفحه روز ، ساعت و محل سفارت شما نمایش داده خواهد شد که بایستی به هنگام مصاحبه پرینت این صفحه را بهمراه مدارک دیگر بهمراه داشته باشید.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0