هرگز از طریق ایمیل برنده شدن به شما اطلاع داده نمیشود، هرگز از طریق MoneyGram ، WesternUnionبه دلیل دریافت اعلان برنده ویزای گرین کارت امریکا که ممکن است از طریق نامه های الکترونیکی یا تماس های تلفنی براش ما ارسال شود، پول ارسال نکنید و هرگز به آن ایمیل ها یا تماس های تلفنی اعتماد نکنید و ئاسخ ندهید. اگر برنده انتخاب شده اید، می توانید با بررسی نتایج از طریق وب سایت رسمی بررسی نتایج DV، از نتیجه آن مطلع گردید.

اگر در لاتاری برنده شده باشید با متن زیر مواجه خواهید شد. این پیام به معنی برنده شدن در لاتاری گرین کارت می باشد:

You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal
year. Selection does not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visas available. Therefore, it is important that you carefully follow instructions to increase your chances of possible visa issuance. The instructions are located on the Department of State website at http://dvselectee.state.gov (http://dvselectee.state.gov). All DV applicants must use the online DS-260 Immigrant Visa and Alien Registration Application.
Your case will not be scheduled for an interview appointment until a visa number is available, you have submitted a complete and valid DS-260 application for each family member, and you have provided copies of all required documentation to the Kentucky Consular Center (KCC). You will receive document submission instructions by e-mail after KCC processes and accepts the DS-260 application forms for you and any accompanying family members. If you are scheduled for an interview, you will receive an e-mail notification message. These important e-mails will be sent to the email address you provided on your initial application. Notify KCC at [email protected] (mailto:[email protected]) if your e-mail address changes to ensure you receive all notifications regarding your Diversity Visa case.
If you need to contact the Kentucky Consular Center (KCC) about your case, you may write to [email protected] (mailto:[email protected]). When writing to KCC, you must always include your name and case number as they appear below. You must also include your complete date of birth as stated on your original entry. You may call the Kentucky Consular Center at (+1)606-526-7500 between 7:30am and 4:00pm EST

در صورت قبولی در لاتاری، نامه ای نمایش داده خواهد شد. این نامه به صورت اینترنتی صادر شده و دارای مشخصات انحصاری و اختصاصی زیر میباشد:

  • اطلاعات ثبت شده متقاضی در هنگام ثبت نام مانند نام و نام خانوادگی و آدرس
  • کیس نامبر انحصاری فرد برنده شده
  • محل مصاحبه که معمولا سفارت امریکا در آنکارا به طور پیش فرض برای افراد انتخاب می شوند اما افراد در صورت تمایل می توانند در فرم ds خود محل مصاحبه را تغییر دهند.
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0