۱. اگر تا قبل از سابمیت فرم ۲۶۰ ، فوت اتفاق بیفتد ، فقط کافیه که داخل فرم DS-260 ، فرم فرد فوت شده رو اصلا باز نکنید (وارد فرم نشید) و در فرم خودتون هم گزینه ای که از شما سوال میکنه در مورد مهاجرت فرد فوت شده ، NO پاسخ بدید ! *
۲. اگر بعد از “سابمیت” فرم ۲۶۰ و قبل از آمدن “نامه دوم” (نامه دعوت به مصاحبه) ، فوت اتفاق بیفتد باید ایمیلی حاوی اسکن سند فوت ارسال شود به KCC برای حذف فرم فرد فوت شده !
۳. اگر بعد از آمدن “نامه دوم” و قبل از “مصاحبه” ، فوت اتفاق بیفتد ، باید ایمیل زد به سفارت برای اطلاع و هماهنگی عدم حضور فرد فوت شده در مصاحبه !
۴. اگر بعد از مصاحبه و در مرحله انتظار AP ، فوت اتفاق بیفتد ، باید اسکن مدارک فوت در اولین فرصت برای سفارت ارسال بشه تا حذف تقاضای ویزای فرد فوت شده صورت بگیرد !
۵. اگر بعد از مصاحبه و بعد از اخذ ویزا ، فوت اتفاق بیفتد ، باید به سفارت اطلاع داد جهت ابطال ویزای فرد فوت شده !
۶. اگر بعد از عزیمت فرد به امریکا و ثبت ورود وی ، فوت اتفاق بیفتد ، فقط نیاز به اطلاع به اداره مهاجرت هست.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0