پاسپورت یا گذرنامه چیست؟

پاسپورت یا گذرنامه، مجوز خروج شهروندان از کشور است که بعد از انجام بررسی های لازم صادر می شود و ارائه این مدرک برای خروج افراد از مرزهای کشور ضروری می باشد.

در واقع شما با ارائه گذرنامه نشان می دهید که ورود شما به عنوان مسافر در کشور خارجی مورد نظر تایید شده و شما با استفاده از آن به عنوان گردشگر عادی می توانید در سایر کشور ها برای مدت زمان مشخصی که عموما سه ماه می باشد، اقامت داشته باشید.

اعتبار پاسپورت ها چقدر است؟

همانطوری که اشاره کردیم، پاسپورت های گردشگری صادر شده برای اتباع ایرانی، دارای پنج سال اعتبار هستند، که شخص متقاضی بهتر است حداقل شش مانده به پایان اعتبار مشخص شده، نسبت به تمدید گذرنامه خود اقدام نمایند.

جزئیات و قسمت های پاسپورت ایرانی در تصویر زیر قابل مشاهده است.

معرفی قسمت های مختلف پاسپورت

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0