سالویزابرنده شدهپذیرفته شدهرد شدهشرکت کننده
2025
20245077
202311035506
202220245739
20212445739404,863355,040759,903
20201316001709,469644,9751,354,444
20192984101453,242411,326864,568
20183184199849,869774,3351,624,204
201721064500737,181653,6721,390,853
201627884500641,696561,8351,203,531
201526614501499,135433,211932,346
201423864992554,327483,0271,037,354
201338026027369,118323,292692,410
201224286029289,586258,149547,735
201120234453223,426203,079426,505
201018542819245,733224,546470,279
200911172773139,395127,131266,526
20088411689129,226120,277249,503
2007N/A1435150,699139,824290,523
2006N/A1361N/AN/AN/A
2005N/A934N/AN/AN/A
2004N/A820N/AN/AN/A
2003N/A1431N/AN/AN/A
2002N/A768N/AN/AN/A
2001N/A1703N/AN/AN/A
سالویزابرنده شدهپذیرفته شدهرد شدهشرکت کننده
منبع: travel.state.gov

در جدول بالا تعداد ورودی ها در هر دوره ثبت نام آنلاین توسط کشور ایران را نشان میدهد؛

– تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده
– تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده و فاقد صاحیت حضور در لاتاری
– تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده و واجد شرایط حضور در لاتاری
– تعداد متقاضیان منتخب برای برنامه DV
– تعداد صدور ویزا و تنظیم وضعیت در دسته مهاجران ویزای تنوع