الف. اگر هر یک از اشتباهات زیر رو در ثبت نام اولیه قرعه کشی لاتاری (فرم DS-5501) انجام دادید ، لطفا این فرم رو تکمیل نکنید چون شانسی برای گرفتن ویزا ندارید و بیخودی خودتون رو دچار هزینه و زحمت میکنید :

متقاضی محترم به اطالع میرسانیم که متأسفانه طبق بند (C) 203 ويا (l)(1)(a) 204 قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا شما واجد شرایط دریافت ویزای قرعه کشی گرین کارت نیستید. بندهای زیر با عالمت X حاوی اطلاعات مربوط به برنامه قرعه کشی گرین کارت (لاتاری) شما میباشد لطفاً به بندهای بدون علامت توجه نکنید:

✏️ بند (C) 203 : عدم وجود شرایط تحصیلی یا سابقه کاری مورد نیاز
✏️ بند (i) (l)(1)(a) 204 نام نویسی بیش از یک مرتبه طی سال مالی که در آن انتخاب شده اید
✏️ بند (ii) (l)(1)(a) 204 شما فاقد شرايط الزم برای دریافت ویزای گرین کارت قبل از پایان سال مالی که در آن انتخاب شده اید نبودید.
✏️ بند (iii) (l)(1)(a) 204 عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت نام قرعه کشی گرین کارت عدم ارائه اطلاعات گذرنامه معتبر در فرم اولیه ثبت نام قرعه کشی گرین کارت
✏️ عدم رعايت الزامات عکس در درخواست اصلی ویزای قرعه کشی
✏️ عدم اظهار نام همسر و یا فرزندان خود در درخواست اصلی ویزای قرعه کشی
✏️ ارائه اطالاعات نادرست هنگام نام نویسی یا ذکر فردی که در زمان ثبت نام لاتاری گرین کارت همسر یا فرزند شما نبوده است.
✏️ عدم رعایت مقررات دیگر

با احترام
افسر کنسولگری


تذكر مهم لطفا قبل از پرداخت هزینه ویزا مطالعه کنید هزینه ویزای قرعه کشی لاتاری ایالات متحده آمریکا در صورت عدم صدور ویزا نیز باز پرداخت نخواهد شد پرونده ویزای شما میبایست قبل از تاریخ 30 سپتامبر تکمیل شود. هر متقاضی قبل از انجام مصاحبه می بایست ۳۳۰ دلار آمریکا پرداخت نماید در صورت صدور و یا عدم صدور ویزا این هزینه غیر قابل باز پرداخت است. حتی اگر مراحل اداری پرونده شما قبل از پایان برنامه ویزای قرعه کشی لاتاری ۳۰ سپتامبر تکمیل نشده باشد و با به دلایل دیگر واجد شرایط ویزا نباشید، هزینه بازپرداخت نخواهد شد. رد صالحیتهای ذکر شده در زیر برای تمام متقاضیان برنامه ویزای قرعه کشی گرین کارت لاتاری ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان اجرا می گردد. اگر متقاضی اصلی شامل شرایط ذکر شده در زیر باشد درخواست شما بعد از پرداخت هزینه در زمان مصاحبه رد خواهد شد. اگر می دانید یکی از موارد زیر شامل حال شما می شود میتوانید درخواست خود را قبل از پرداخت هزینه باطل کرده و از ما بخواهید که مصاحبه تان را نیز لغو کنیم.

شما واجد شرایط دریافت ویزای لاتاری نخواهید بود:

اگر شما حداقل فارغ التحصیل دبیرستان و یا معادل آن نیستید و با طی 5 سال گذشته ۲ سال تجربه کاری در زمینه مشاغلی که انجام آنها نیازمند حداقل ۲ سال کارآموزی و با تجربه میباشد را ندارید امتیاز حرفه طبق 7O*Online Net به بالا باشد. در صورتیکه اطلاعات شخصی خود از جمله (نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد و شماره گذرنامه خود را در حین ثبت نام ویزای لاتاری اشتباه بر کرده باشید.
اگر در فرم اصلی درخواست ویزای لاتاری تمام اعضای خانواده واجد شرایط خود را لیست نکرده باشید. یعنی زمانی که فرم ثبت نام ویزای لاتاری را پر کردید عدم پرکردن اطالعات مربوط به همسر و یا همه فرزندان مجرد زیر 21 سال خود شامل فرزندان بیولوژیکی و فرزند خوانده،ها صرف نظر از اینکه با شما و یا همسرتان زندگی میکنند و یا شما و همسرتان حق نگهداری قانونی فرزندان را دارید عدم انتخاب درست کشور” واجد” شرایط در هنگام ثبت نام ویزای گوناگونی مثالً شما در ایران متولد شده اید و ترکیه را به عنوان کشور واجد شرایط خود انتخاب کرده اید اگر شما یک کشور دوم را انتخاب کرده اید که در اصل برای ثبت نام ویزای لاتاری آن کشور واجد شرایط نمیباشید. بطور مثال شما متولد ایران هستید و ترکیه را به عنوان کشور واجد شرایط خود انتخاب کرده اید در حالیکه با توجه به دستور العمل شرح داده شده در مورد ویزای لاتاری قادر به اثبات شهروند بودن خود نیستید. در صورت عدم ارائه مدارک مالی که نشان دهنده این باشد که بدون حمایت دولت آمریکا قادر به امرار معاش و زندگی در آنجا خواهید بود.

https://dvprogram.ir/?p=33596

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0