شما باید نام خود را دقیقا همانطور که در گذرنامه خود در حروف انگلیسی نوشته شده است، استفاده کنید. املا نام شما در کارت شناسایی، گواهینامه تولد و سایر اسناد مهم نیست. این در دستورالعمل ارائه شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است، اینجا کلیک کنید.

مورد بالا بیشتر مواردی را توجیح میکند که زبان نوشتاری لاتین دارنند اما ما در شناسنامه به زبان فارسی مینویسیم و اسپل اسامی مطابق با پاسپورت برای ما اهمیت دارند اگه چه به صورت های مختلفی نوشته شوند.
اما پاسخ سوال بالا به معنای این نیست اسم شما در شناسنامه محمد باشد ولی در پاسپورت محمد رضا! این مورد خطاست…

مثال نام محمد در پاسپورت

Mohammad
Mohamad
Mahaamad

پس به صورت کلی اسم زمان ثبت نام شما و پاسپورت شما باید مطابق با هم و یک شکل نوشته شده باشند. این مهمترین نکته قضیه است. شماره پاسپورت و فامیل هم به همین شکل.

+1
0
+1
1
+1
1
+1
1
+1
2
+1
1
+1
0