ویور بر اساس قانون 212 f مهاجرت و امنیت امریکا به معنی چشم پوشی و معافیت از ممنوعیت ورود به خاک امریکا می باشد.

شرایط عمومی ویور

  • اثبات رابطه با آمریکا یا بنافاید
  • اثبات بی خطر بودن برای امنیت ملی امریکا و ورود به خاک امریکا
  • اثبات مفید بودن برای کشور و ملت امریکا
  • اثبات اینکه اگر ویزا دریافت نکنید برای شما خطر جانی و مرگ در پی خواهد داشت 

آیا برنده لاتاری نیاز به تهیه ویور قبل از مصاحبه را دارد؟
خیر، طبق اعلام دفتر امور کنسولی سفارتخانه های امریکا چند ماه بعد از رای دیوان عالی امریکا، تحت هیچ شرایطی متقاضی انواع  ویزا مهاجرتی و غیر مهاجرتی امریکا  و حتی وکیل متقاضی ویزا امریکا مجاز به تهیه و ارسال هیچ نوع مدرک تحت عنوان ویور نمی باشد.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0