بر طبق قانون، بیشترین تعداد ویزایی که هر سال میتواند به برندگان لاتاری اختصاص یابد ۵۵۰۰۰ عدد ویزا میباشد. با این وجود، در نوامبر ۱۹۹۷، کنگره ایالات متحده آمریکا قانونی را تصویب کرد که به اسم:

Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act یا (NACARA)

معروف گردید.

در میانه دهه ۹۰ میلادی، پناهندگان زیادی از کشورهای نیکاراگوئه، کوبا، السالوادور، گواتمالا و کشورهای بلوک شرق (کشورهای کمونیستی شرق اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا) که در طول جنگ سرد تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند وارد خاک آمریکا شدند. در نتیجه، کنگره ایالات متحده قانون NACARA را تصویب کرد و به موجب این قانون، افرادی که از این کشورهای بلوک شرق به آمریکا پناهنده بشوند، به همراه اعضای خانواده‌هایشان و در صورت داشتن برخی شرایط قانونی مطرح شده در قانون NACARA میتوانند شهروندی آمریکا را کسب نمایند.

در نتیجه و بر طبق قانون NACARA، از ابتدای DV1999، تعداد ۵۰۰۰ عدد ویزا از ۵۵۰۰۰ عدد ویزای اختصاص داده شده به برنامه لاتاری، به ویزای متقاضیان برنامه NACARA اختصاص میافت. این روند تا زمانی که برنامه NACARA به این تعداد ویزا احتیاج داشت ادامه پیدا میکرد. این کاهش تعداد ۵۰۰۰ عدد ویزا به ۵۰۰۰۰ عدد ویزای لاتاری از DV2000 شروع شد و تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشت و باعث شد سهم هر کشور به ۳۵۰۰ ویزا کاهش پیدا کند. در لاتاری ۲۰۲۱ و بعد از آن، ویزاهای برنامه NACARA نیز به سهمیه کشورها اضافه شده و شانس دریافت ویزا افزایش یافته و به ۳۸۵۰ ویزا به ازای هر کشور رسیده است.