بر طبق قانون، بیشترین تعداد ویزایی که هر سال میتواند به برندگان لاتاری اختصاص یابد ۵۵۰۰۰ عدد ویزا میباشد. با این وجود، در نوامبر ۱۹۹۷، کنگره ایالات متحده آمریکا قانونی را تصویب کرد که به اسم:

Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act یا (NACARA)

قانون امداد نیکاراگوئه و آمریکای مرکزی (NACARA) که در نوامبر 1997 توسط کنگره تصویب شد، تصریح کرد که حداکثر 5000 ویزا از 55000 ویزای تنوع نژادی سالانه برای استفاده تحت برنامه NACARA در دسترس قرار می گیرد. کاهش محدودیت ویزاهای موجود به 50000 با DV-2000 آغاز شد.

این منجر به کاهش محدودیت سالانه DV-2024 به تقریباً 54850 ویزا شد.
این منجر به کاهش محدودیت سالانه DV-2023 به تقریباً 54850 ویزا شد.
این منجر به کاهش محدودیت سالانه DV-2022 به تقریباً 54850 ویزا شد.
این منجر به کاهش محدودیت سالانه DV-2021 به تقریباً 54750 ویزا شد.
این منجر به کاهش محدودیت سالانه DV-2019 به 50000 ویزا شد.
کاهش محدودیت ویزاهای موجود به 50000 با DV-2000 ویزا آغاز شد.

از NACARA بیشتر بدانید

در میانه دهه ۹۰ میلادی، پناهندگان زیادی از کشورهای نیکاراگوئه، کوبا، السالوادور، گواتمالا و کشورهای بلوک شرق (کشورهای کمونیستی شرق اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا) که در طول جنگ سرد تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند وارد خاک آمریکا شدند. در نتیجه، کنگره ایالات متحده قانون NACARA را تصویب کرد و به موجب این قانون، افرادی که از این کشورهای بلوک شرق به آمریکا پناهنده بشوند، به همراه اعضای خانواده‌هایشان و در صورت داشتن برخی شرایط قانونی مطرح شده در قانون NACARA میتوانند شهروندی آمریکا را کسب نمایند.

در نتیجه و بر طبق قانون NACARA، از ابتدای DV1999، تعداد ۵۰۰۰ عدد ویزا از ۵۵۰۰۰ عدد ویزای اختصاص داده شده به برنامه لاتاری، به ویزای متقاضیان برنامه NACARA اختصاص میافت. این روند تا زمانی که برنامه NACARA به این تعداد ویزا احتیاج داشت ادامه پیدا میکرد. این کاهش تعداد ۵۰۰۰ عدد ویزا به ۵۰۰۰۰ عدد ویزای لاتاری از DV2000 شروع شد و تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشت و باعث شد سهم هر کشور به ۳۵۰۰ ویزا کاهش پیدا کند. در لاتاری ۲۰۲۱ و بعد از آن، ویزاهای برنامه NACARA نیز به سهمیه کشورها اضافه شده و شانس دریافت ویزا افزایش یافته و به ۳۸۵۰ ویزا به ازای هر کشور رسیده است.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0