کدهای وضعیت به چه معنا هستند؟

کدهای وضعیت به چه معنا هستند؟ از طریق دکمه زیر میتوانید Visa Status Check انجام دهید؛ 1️⃣ At nvc اولین وضعیت برای هر پرونده ایی “AT NVC” است. می توانید این مورد را در پرونده نادیده بگیرید. پرونده به NVC منتقل نشده است. معنای این وضعیت این است که پرونده در یکی از شرایط زیر … ادامه خواندن کدهای وضعیت به چه معنا هستند؟