لطفاً برای شناسایی، مدارکی که باید در مصاحبه همراه خود بیاورید، به لیست دکمه های راهنمای سبز رنگ مراجعه کنید. هر مدرکی که به زبان انگلیسی، ترکی برای انکارا، عربی برای ابوظبی یا ارمنی برای ایروان نباشد باید با ترجمه انگلیسی تایید شده توسط مترجم همراه باشد.

البته لیست مدارم مورد نیاز برای مصاحبه و مدیکال در مقاله مدارک برای مصاحبه و مدیکال لاتاری به تفصیل بیان شده.

  • گذرنامه منقضی نشده با اعتبار شش (6) ماه پس از تاریخ مورد نظر برای ورود به ایالات متحده و دو فتوکپی از صفحه بیوگرافی پاسپورت
  • دو عکس رنگی در اندازه پاسپورت از هر فرد متقاضی ویزا (5 سانتی متر در 5 سانتی متر یا 2 اینچ در 2 اینچ). لطفا شرایط عکس آنلاین را بررسی کنید.
  • صفحه تایید از فرم درخواست DS-260 برای ویزای مهاجرتی که به صورت آنلاین ارسال کرده اید.
  • رزومه یا سی وی ای که کل تحصیلات و سوابق کاری شما را توضیح می دهد.
  • نتایج معاینه پزشکی (مستقیماً توسط پزشک پانل قبل از مصاحبه شما به سفارت ارسال می شود)
چک لیست ترکیهhttps://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Supplements/Supplements_by_Post/ANK-Ankara.html
چک لیست اماراتhttps://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Supplements/Supplements_by_Post/ABD-Abu-Dhabi.html
 چک لیست ارمنستانhttps://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Supplements/Supplements_by_Post/YRV-Yerevan.html
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0