گذرنامه در زمان مصاحبه و همچنین هنگام ورود به آمریکا چه مدت اعتبار باید داشته باشد؟

بهتر است اعتبار گذرنامه در زمان مصاحبه کمتر از یکسال نباشد؛همچنین در زمان ورود به خاک آمریکا گذرنامه باید حداقل شش ماه تاریخ داشته باشد.🗽

افراد دارای چه بیماری هایی از دریافت ویزا محروم شده و اجازه ی ورود به خاک آمریکا را ندارد؟

چهار بیماری واگیردار توسط CDC معرفی شده اند که افراد مبتلا به این چهار بیماری از دریافت ویزا محروم می گردند؛

۱- سل
۲- سفلیس
۳- گونوره
۴- جزام
ایدز به تازگی از این لیست خط خورده است.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0