همهٔ ۵۰ ایالت آمریکا به همراه چند منطقهٔ تحت حاکمیت آمریکا دارای شعاری مخصوص به خود هستند. شعار در واقع عبارتی است که معمولاً خواسته‌ها یا عقایدی را بیان می‌کند. گاهی این شعارها در پرچم مربوط به هر ایالت یا مهر مخصوص آن ایالت نیز درج می‌شود. بعضی از ایالت‌ها شعار خود را بر طبق قوانین ایالتی تعیین کرده‌اند و تعدادی دیگر نیز بر اساس این که در مهرشان درج شود.

بعضی از ایالت‌ها دو شعار دارند (که در این جا یه یک مورد آن‌ها اشاره شد). ممکن است یکی از شعارها به انگلیسی و دیگری به لاتین یا برعکس یا این که هر دو از یک زبان باشند. همچنین در نگارش تاریخ هر شعار سعی شده که بر اساس قدیمی‌ترین سند رسمی که به شعار اشاره داشته، دقت شود. بر این اساس، پورتوریکو با داشتن شعاری که قدمت آن به تاریخ ۱۵۱۱ برمی‌گردد، قدیمی‌ترین شعار را در بین نواحی تحت حاکمیت و ایالت‌های آمریکا دارد.

شعار رسمی کشور آمریکا، توکل ما به خداست (In God We Trust) است که با امضای دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تایید و قانونی شد. ایالت فلوریدا نیز از همین شعار استفاده می‌کند.

[ لیست ایالت‌ها و شعارها ]

ایالتشعار اصلیترجمه فارسیزبان شعارتاریخ
آلاباماAudemus jura nostra defendereبا شهامت از حقوق خود دفاع می‌کنیملاتین۱۹۲۳
آلاسکاNorth to the futureشمال به سمت آیندهانگلیسی۱۹۶۷
ساموآSamoa, Muamua Le Atuaساموآ، خداوند اول استساموآیی۱۹۷۳
اریزوناDitat Deusخداوند بی‌نیاز استلاتین۱۸۶۳
آرکانزاسRegnat populusقدرت از آن مردملاتین۱۹۰۷
کالیفرنیاEurekaیافتمشیونانی۱۸۴۹
کلورادوNil sine numineهیچ‌چیز بدون خداوند ممکن نیستلاتین۱۸۶۱
کنکتیکتQui transtulit sustinetشخصی که بپیوندد، باقی خواهد ماندلاتین۱۶۶۲
دلاورLiberty and Independenceآزادی و استقلالانگلیسی۱۸۴۷
منطقه کلمبیاJustitia Omnibusعدالت برای همهلاتین۱۸۷۱
فلوریداIn God We Trustتوکل ما به خداستانگلیسی۱۸۶۸
جورجیاWisdom, justice, and moderationخرد، عدالت و اعتدالانگلیسی۱۷۹۸
هاواییUa mau ke ea o ka ʻāina i ka ponoزندگی در سرزمین با عدالت در جریان استهاوایی۱۸۴۳
ایداهوEsto perpetuaبگذار همیشگی باشدلاتین۱۸۹۰
ایلینویState sovereignty, national unionحاکمیت ایالتی، اتحاد ملیانگلیسی۱۸۱۹
ایندیاناThe Crossroads of Americaچهاراه آمریکاانگلیسی۱۹۳۷
لواOur liberties we prize and our rights we will maintainآزادی ما و حقوقی که حافظش هستیمانگلیسی۱۸۴۷
کانزاسAd astra per asperaبه سمت ستارگان، با هر سختی‌ایلاتین۱۸۶۱
کنتاکیDeo gratiam habeamusبگذارید شکرگزار خداوند باشیملاتین۲۰۰۲
لوییزیاناUnion, justice, confidenceاتحاد، عدالت و اعتمادانگلیسی۱۹۰۲
مینDirigoمن رهبری می‌کندلاتین۱۸۲۰
مریلندFatti maschii, parole femineمردانگی به عمل، زنانگی به حرفایتالیایی۱۸۷۴
ماساچوستEnse petit placidam sub libertate quietemبا شمشیر در جستجوی صلح هستیم، اما با آزادیلاتین۱۷۷۵
میشیگانSi quaeris peninsulam amoenam circumspiceدر جستجوی خوشحالی هستی، به خود نگاه کنلاتین۱۸۳۵
مینه‌سوتاVirtute et armisبا شجاعت و دست‌هالاتین۱۸۹۴
میسوریSalus populi suprema lex estoبگذار رفاه مردم، قانون اساسی باشدلاتین۱۸۲۲
مونتاناOro y plataطلا و نقرهاسپانیایی۱۸۶۵
نبراسکاEquality before the lawبرابری پیش از قانونانگلیسی۱۸۶۷
نواداAll For Our Countryهمه برای کشورمانانگلیسی۱۸۶۶
نیوهمپشایرLive Free or Dieآزاد باش یا بمیرانگلیسی۱۹۴۵
نیوجرزیLiberty and prosperityآزادی و موفقیتانگلیسی۱۹۲۸
نیومکزیکوCrescit eundoرشد می‌کند همچنان که ادامه داردلاتین۱۸۸۷
نیویورکExcelsiorهمچنان رو به بالالاتین۱۷۷۸
کارولینای شمالیEsse quam videriبودن بهتر از به نظر رسیدنلاتین۱۸۹۳
داکوتای شمالیLiberty and union, now and forever, one and inseparableآزادی و اتحاد، الان و برای همیشه، یکی و جدانشدنیانگلیسی۱۸۸۹
اوهایوWith God, all things are possibleبا خداوند همه چیز امکان‌پذیر استانگلیسی۱۹۵۹
اوکلاهوماLabor omnia vincitکار همه چیز استلاتین۱۸۹۳
اورگونAlis volat propriisبا بال‌ها خودش پرواز می‌کندلاتین۱۸۵۴
پنسیلوانیاVirtue, Liberty, and Independenceتقوا، آزادی و استقلالانگلیسی۱۸۷۵
پرتوریکوJoannes Est Nomen Eiusنامش جان استلاتین۱۵۱۱
رود آیلندHopeامیدانگلیسی۱۶۴۴
کارولینای جنوبیDum spiro speroهمچنان که نفس می‌کشم، امیدوارملاتین۱۷۷۷
داکوتای جنوبیUnder God the people ruleیعد از قوانین الهی، قوانین مردمیانگلیسی۱۸۸۵
تنسیAgriculture and Commerceکشاورزی و تجاتانگلیسی۱۸۰۲
تگزاسFriendshipرفاقتانگلیسی۱۹۳۰
اوتاهIndustryصنعتانگلیسی۱۸۹۶
ورمونتFreedom and Unityآزادی و وحدتانگلیسی۱۷۷۹
ویرجینیاSic semper tyrannisاین است فرجام ستمکارلاتین۱۷۷۶
واشینگتنAl-kiتوسط و بخاطرچینوک واوا
ویرجینای غربیMontani semper liberiکوه‌ها همیشه آزادندلاتین۱۸۶۳
ویسکانسینForwardرو به جلوانگلیسی۱۸۵۱
ویومینگEqual Rightsحقوق برابرانگلیسی۱۸۹۳

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0