زمان اکستراتایم چیست؟

??⚖️ مشکل رد شدن سن فرزندان از 21 سالگی برای برندگان لاتاری و قانون حمایت از وضعیت کودک Child Status Protection Act (CSPA) بسیاری از افرادی که برنده قرعه کشی برنامه Diversity Visa یا همان لاتاری میشوند با مشکل رد شدن سن فرزند خود از 21 سال قبل از صدور ویزا روبرو هستند که باعث … ادامه خواندن زمان اکستراتایم چیست؟