وبلاگلاتاری ورودبرو بریم
پوریا تعداد 14 مطلب در لاتاری امریکا منتشر کرده
ادرس مراکز واکسیناسیون کارت زرد
تحصیلات در فرم DS-260
تحصیلات در فرم DS-260
چی بپوشم؟!! لباس مناسب برای روز مصاحبه
نکاتی در رابطه با مهاجرت از طریق خانوادگی
نکاتی در رابطه با مهاجرت از طریق خانوادگی
موارد خیلی مهم پیش از خروج از کشور
واکسن واریسال (آبله مرغان) آنچه باید بدانید
واکسن واریسال (آبله مرغان) آنچه باید بدانید
واکسن Td آنچه باید بدانید
واکسن Td آنچه باید بدانید
واکسن MMR ( سرخک، سرخچه و اوریون ) آنچه باید بدانید
واکسن MMR ( سرخک، سرخچه و اوریون ) آنچه باید بدانید
حالت های ممکن بعد از انجام مصاحبه
حالت های ممکن بعد از انجام مصاحبه
لیست مدارک برای ارسال به KCC + نحوه نام‌ گذاری
لیست مدارک برای ارسال به KCC + نحوه نام‌ گذاری
هزینه های بعد از قبولی لاتاری
همه چیز در مورد آمریکا
اثر زمان سابمیت و آنلاک فرم DS-260
اثر زمان سابمیت و آنلاک فرم DS-260
ازدواج در حین پروسه لاتاری
© 2022 & 2023 - کلیه حقوق برای لاتاری امریکا محفوظ است
⬆️