مطابق با آخرین آمار لاتاری اعلام شده، تعداد ثبت نام کنندگان و برندگان لاتاری 2016 به شرح زیر است:
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از کل دنیا (پرونده های ثبت شده):  11,391,146
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی در کل دنیا: 6,182,218
تعداد کل افراد ثبت نام شده از دنیا (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 17,573,364
تعداد ثبت نامی ها به عنوان نفر اصلی از ایران (پرونده های ثبت شده):  641,696
تعداد ثبت نامی ها به عنوان زیر مجموعه نفر اصلی از ایران: 561,835
تعداد کل افراد ثبت نام شده از ایران (به عنوان نفر اصلی و زیر مجموعه): 1,203,531
تعداد برندگان کل دنیا: 91,563
تعداد برندگان از آسیا:  15,002
تعداد برندگان از آفریقا: 45,034
تعداد برندگان از اروپا: 27,011
تعداد برندگان از امریکای شمالی: 16
تعداد برندگان اقیانوسیه: 1,500
تعداد برندگان امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 3,000
تعداد برندگان ایران: 4501
تعداد کل ویزاهای صادر شده در دنیا: 46,718
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آسیا: 8,898
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اروپا: 15,207
تعداد کل ویزاهای صادر شده در آفریقا: 20,706
تعداد کل ویزاهای صادر شده در اقیانوسیه: 532
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای شمالی: 5
تعداد کل ویزاهای صادر شده در امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب: 1,370
تعداد ویزای صادر شده از ایران: 2,788

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0