سوال؛ چند ویزا DV برای هر منطقه و کشور واجد شرایط صادر می شود؟

طبق قانون، هر ساله حداکثر 55،000 ویزای مجاز (DV) در دسترس است. به طور میانگین، حدود 110,000 نفر در ابتدا به عنوان برندگان قرعه کشی انتخاب می شوند و سپس حدود نیمی از آنها به دلایلی به ویزا نمی رسند و در نهایت حدود 55,000 ویزا صادر می شود که احتمال تکمیل شدن آن به صورت کامل کم است.

تعداد ویزا هایی که برای بومیان هر کشور صادر می شود، بستگی به محدودیت های منطقه ای ایجاد شده، تعداد ثبت نامی ها از هر کشور و تعداد افراد انتخاب شده واجد شرایط ویزا بستگی دارد. به صورت کلی برای هر کشور سقف صدور ویزا تا 7٪ از کل ویزاها تعلق میگیرد. اگر این سقف تکمیل نشود و تعداد 55,000 ویزا صادر شود دیگر امکان صدور ویزا وجود ندارد و پایان عملی پروسه…، اگر سقف 55,000 ویزا کامل نشود پروسه مصاحبه و صدور ویزا تا پایان سال مالی ادامه خواهد داشت.

[membership_protected_links]