ویور چیست؟

ویور بر اساس قانون 212 f مهاجرت و امنیت امریکا به معنی چشم پوشی و معافیت از ممنوعیت ورود به خاک امریکا می باشد. شرایط عمومی ویور آیا برنده لاتاری نیاز به تهیه ویور قبل از مصاحبه را دارد؟خیر، طبق اعلام دفتر امور کنسولی سفارتخانه های امریکا چند ماه بعد از رای دیوان عالی امریکا، … ادامه خواندن ویور چیست؟