متن دستور اجرائی رئیس جمهور بایدن مبنی بر پایان ممنوعیت های تبعیض آمیز در رابطه با ورود به ایالت متحده آمریکا توسط کاخ سفید منتشر شد.

خبر خوبی برای برندگان کارت سبز: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، ممنوعیت مهاجرتی را که توسط دونالد ترامپ از طریق اعلامیه 10014 تحمیل شده است، لغو کرده است. این چیزی است که برای برندگان قرعه کشی کارت سبز DV-2020 و DV-2021 بسیار پر معناست.

اعلامیه 10014 در مورد چیست؟
در آوریل سال 2020، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، اعلامیه ریاست جمهوری 10014 را امضا کرد، مهاجرت به ایالات متحده را متوقف کرد. دولت سابق این معیار را به عنوان “ممنوعیت مهاجرت”، با اشاره به “ممنوعیت مهاجرت”، با اشاره به پاندمی کرونا و بحران ناشی از بازار کار ایالات متحده، توجیه کرد.

سپس مقررات از طریق پایان سال در ژوئن سال 2020 توسط اعلامیه 10052 گسترش یافت. علاوه بر این، ممنوعیت مهاجرت ویزای مختلف کار نیز انجام شد. در ژانویه سال 2021، رئیس جمهور پیشین، از طریق 31 مارس سال 2021، با اعلام 10131، ممنوعیت مهاجرت را دوباره تمدید کرد.

بایدن ممنوعیت مهاجرت را لغو می کند
همانطور که توسط یک انتشار مطبوعات کاخ سفید تایید شده است، تاریخ 24 فوریه، 2021، اعلامیه های 10014 و بخش های 1 از اعلامیه های 10052 و 10131، بلافاصله موثر بوده است. بر این اساس، صاحبان ویزای معتبر ممکن است وارد ایالات متحده شوند، کارت های سبز ممکن است در کنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان صادر شود.

با این حال، مقررات اعلامیه های 10052 و 10131 مربوط به ویزای غیر مهاجر (ویزای کاری، دانشجویی و ویزای توریستی) باقی می ماند.

به موجب دستور امروز رئیس جمهور:

۱- فرمان های اجرائی ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع برخی کشورها از جمله ایرانیان به آمریکا ملغی است.
۲- وزارت خارجه آمریکا دستورات لازم جهت از سرگیری پردازش درخواست های ویزا و پرونده‌های انباشته در سفارتخانه‌ها را صادر خواهد کرد.

  • وزارت خارجه آمریکا باید ظرف ۴۵ روز گزارشی از موارد زیر را به رئیس جمهور ارائه کند:
  • تعداد متقاضیان ویزایی که پرونده آن‌ها به دلیل فرمان های اجرائی ترامپ منتظر دریافت ویور بوده و برنامه ای جهت رسیدگی سریع به این پرونده‌ها‌.
  • برنامه ای جهت اطمینان از اینکه افرادی که درخواست های ویزای آن‌ها رد شده است فرصت بررسی مجدد درخواست خود را خواهند یافت‌.
  • برنامه ای برای اطمینان از اینکه افرادی که درخواست ویزای آن ها به دلیل فرمان های اجرائی ترامپ رد شده در بررسی مجدد درخواست ویزا با تبعیض و تبعات منفی رد درخواست قبلی روبرو نخواهند شد.
    👈 دستور اجرائی رئیس جمهور بایدن از وزارت خانه های امنیت میهن و امور خارجه آمریکا می خواهد تا ظرف ۱۲۰ روز تمهیداتی را در زمینه تقویت سیستم اشتراک گذاری اطلاعات با سایر کشورها به منظور شناسایی تهدیدات امنیتی به رئیس جمهور پیشنهاد کنند.
    👈 استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی برای شناسایی تهدیدات امنیتی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

    https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/proclamation-ending-discriminatory-bans-on-entry-to-the-united-states/
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0