اگر شما از برندگان خوش شانس لاتاری باشید، یک شناسه خاص به عنوان کیسنامبر در اختیار شما قرار می گیرد که برای هر برنده منحصر به فرد است. در پروسه لاتاری کیسنامبر اهمیت زیادی دارد چرا که تمام روند پرونده اعم از کارنتی و دعوتی و در نهایت اخذ ویزا با شناسه کیسنامبر صورت میگیرد.
برای پیگیری وضعیت پرونده لاتاری، نیاز است ایمیلی ارسال کنید:
👇

Subject: DV application Information for case number 2024ASكيس نامبر با صفرهاش

To:[email protected]

متن ايميل👇👇👇

2024AS  كيس نامبر باصفرهاش
Name and family   با حروف بزرگ
Date of birth    سال/روز/ماه

To whom it may concern
Kindly tell me processing Stage of my DS-260. 

Your faithfully

Name and family با حروف بزرگ


تیپ ۱

Thank you for your inquiry.
Your forms have been received and are currently processing. Allow several weeks for processing. Interviews are scheduled numerically based on case numbers that have completed processing.

تیپ ۲

Thank you for your inquiry.
Your DS-260 has been processed. Interviews are scheduled numerically based on case numbers that have completed processing. Please refer to the visa bulletin at travel.state.gov to locate the current numbers being processed. This bulletin is updated after the 15th day of each month. Once an interview date has been scheduled, you will receive notification via email to check dvprogram.state.gov.

تیپ ۳

Thank you for your inquiry.
Records indicate you have submitted a complete and valid DS-260 application for each family member to the Kentucky Consular Center. Interviews are scheduled numerically based on case numbers that have completed processing. Please refer to the visa bulletin at
https://travel.state.gov to locate the current numbers being processed. This bulletin is updated after the 15th day of each month. Once an
interview date has been scheduled, you will receive notification via email to check
dvprogram.state.gov.

تیپ ۴

Thank you for your inquiry.
Your case number is now current for interview processing. Once the interview date has been scheduled, you will receive notification via email to check https://dvprogram.state.gov. If you need to make changes to your DS-260 you should contact the consular section where you will be interviewed, or bring the information about your changes to your interview appointment. Because your case is ready to be scheduled, KCC can no longer unlock your application.
For additional information, please refer to the following websites:
Diversity Visa Website: https://travel.state.gov/

نکته ؛
✅ سعی کنید قبل ۱۰۰۰ کیس مانده به کارنتی شما ارسال کنید اگر تیپ ۳ گرفتید شرایط خیلی طبیعیه
✅ اگر کارنت بودید و تیپ ۴ گرفتید منتظر دعوت باشید
✅ ایمیل تعیین تیپ فقط مخصوص کیس اصلی است و نباید توسط سایر اعضای خانواده ارسال بشه( هر خانواده یک کیسنامبر و هر کیسنامبر تنها یک ایمیل )

[membership_protected_links]